Купанє, бавенє у слами, у бабовим и дїдовим дворе…

автор мазг 26. авґуст 2017

Нонагей же би було супер кед би лєто могло тирвац голєм дакус длужей?! Бо, влєце нєт ученя, мож ше дакус длужей бавиц вонка, лєбо на компютеру, спац дополадня, купац ше, пущиц розум на пашу… Алє, вериме же вам уж голєм дакущичко хиби школа, лєбо овода, а окреме товарише и учителька. Понеже лєту єшень уж дораз за петами, даєдни нашо товарише нам за „Руске словечко” виприповедали як препровадзели тоти горуци мешаци, та сцеме и з вами подзелїц їх дожица    

Теодора Рамач (9 роки), Нови Сад: Була сом на морю на острове Евия у Греческей. Часто сом у баби и дїда у Руским Керестуре и звичайно сом вонка, лєбо ше бавим з пайташками и з мачецом. Любим буц на валалє, бо там мам фини двор, заграду, а найволїм вишиц на колїмбачки. Помагам баби и дїдови у загради, а баби и док вари. Любела бим кед би розпуст тирвал цали рок.

Андрей Рац (7 роки), Бачинци: Того лєта сом бул на морю у Горватскей. Видзел сом морски їжи, єдну крабу и острово Брач, а зоз шестричку Антонию сом ше вожел на каяку. Тиж так, ходзели зме до школи плїваня. На морю сом зоз татом лєцел на падобрану, хтори бул привязани за чамец, а були зме и на викендици на Дунаю, дзе зме лапели осемкилову рибу.  2 Andrej i Antonija Rac DSCN4835

На Збегньове у Руским Керестуре у авґусту була свадзба, та пред тим як наймладши бачи и андя у валалє позберали сламу, хтору им наруцали же би такой мали роботи, мали Збегньовчаре –  Мая Сопка, Стефан Варґа, Деян Шимко, Матей Варґа и София Шимко вихасновали нагоду побавиц ше у нєй.

4 Zbehnjovcare IMG_3171

Лео Бесерминї (10 роки), Коцур: През розпуст зме були на морю у Шушню у Чарней Гори, а найбаржей ми останє у паметаню тото же зме були на воєней ладї, на хторей роби наша родзини. Бавел сом ше и з товаришами.

Филип Бесерминї (7 роки), Коцур: На морю сом ше научел плївац. Ходзим ше часто купац и до глїбокого базену до пайташа, а бавиме ше и на улїчки зоз лабду. Уж ше ми дакус и идзе до школи, пре товаришох зоз класи. 

5 Leo i Filip Beserminji IMG_3189

Кристина Дюранин (11 роки), Дюрдьов: Була сом на Златибору, як и  на Палицким озеру и у зоолоґийней загради. Там ше ми найбаржей пачели пауни и маймунчата. Бавела сом ше и зоз товаришками, вожели зме ше на бициґлох. У баби и дїда сом ше бавела зоз качатми и купала сом их у базену. Були зме ше купац и у Бечею и Новим Садзе, а купала сом ше и дома, у своїм базену. 

3 Kristina Djuranin IMG_3185

(Опатрене 212 раз, нєшка 1)