Нови уметнїцки инспирациї

автор вл. дїтко 10. авґуст 2020

Прешло дакус вецей як рок як Ратко Торма, маляр зоз Беркасова, мал нєкаждодньову виставу своїх роботох, хтора мала вельки одгук. Було то початком авґуста 2019. року на Фестивалє тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”.

Маляр зоз Беркасова, Ратко Торма, пред роком мал нєкаждодньову виставу на Фестивалє тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” кед у пиньвици Лєтнєй владическей резиденциї пред централну програму отворена вистава його малюнкох под назву „Ментална конструкция”. Цо ше пременєло у його творчосци за тот єден рок.

– Инспирация и далєй тирва на тоту тему, бо є нєвичерпна – кратко на початку розгварки гвари Торма – Менєй-вецей кажда особа таке дацо  ноши у себе и на свой способ роздумованя твори реалносц. Кажди малюнок єдна приповедка, алє циль дойсц до шлєбоди и щесца – гвари Торма.

Наш собешеднїк далєй предлужує же кед чловек нєзадовольни и кед себе прешвечи же то так муши буц, вец то наисце постава реални стан у хторим жиє. Прето поручує же треба звалїц препреченє, бариєру, неґативносци и витвориц виру до себе, самодовириє, и то ше одражує и на творчосц. Торма припознава же у остатнїм чаше инспирация на малюнкох дзеци хтори, як гвари, маю мрию у хторей жию и вец на таки способ жию и у реалносци. А накадзи почню до школи, тота мрия и лєгкосц, безбрижност щезню и такой слухаю „тото нє можеш, тото нє шмеш”.

До пред даскельома роками Тормови найвекша инспирация були духовни теми и то робел, як гвари, нє пре пенєж, алє пре прешвеченє, емоцию и окремне чувство за таку файту инспирациї, бо, гвари, нїґда нє може твориц дацо процив своєй дзеки, дацо цо нє чувствує як потребу. А яка ситуация у тей хвильки.

– Уж длугши час, од кеди тирва пандемия вирусу корона, гамує ме у творчей роботи и зявює ше як даяке „шалєнїдло” и одредзена файта револту. Можебуц пред 15 роками сом на малюнкох давал одредзену критику дружтва и системи, а тераз вецей патрим позитивно и то преношим на малюнки. Обачуєм же сом ше пременєл у позитивним напряме и вец таки чувства преношим и на платно. Видзим же нє добре жиц у револту, бунту, хтори водзи ґу анксиозносци особи, а на концу похопиш же нє можеш пременїц швет – пояшнює на концу розгвари Ратко Торма.

ВИСТАВА ЛЄМ У ПЕРСПЕКТИВИ

Торма нам гвари же од прешлого року кед мал замерковану виставу у пиньвици Лєтнєй владическей резиденциї, нє викладал свойо малюнки и яґод кед би творел у цихосци и чека одредзену хвильку же би ознова публики представел цо намальовал.

– Нє видзим же пофришко будзе даяка вистава, бо видзиме як вирус корона зохабел пошлїдки на цали живот и шицких нас. Алє можебуц єдного дня орґанизуєм виставу зоз малюнками, як сом их наволал, „сериялу позитиви” – щиро гвари Торма.

(Опатрене 70 раз, нєшка 1)