(Нє)вихасновани рок

автор и. сабадош 5. октобер 2020

Поправдзе, розподзельованє пенєжу по Конкурсу за отримованє културних манифестацийох наисце єден од, кед же нє и главни задаток Одбору за културу Националного совиту Руснацох. Роби ше раз до рока, и вєдно з „парняцким” Конкурсом Заводу за културу войводянских Руснацох по хторим ше финансую програмски активносци хтори даваю змисти тих манифестацийох, практично оможлївює и одредзує цалорочни културни календар нашей заєднїци. Кед ше обявя резултати тих конкурсох, то найчитанши змисти у руских медийох, бо цала наша аматерска културна сцена завиши од тих одлукох.

Медзитим, тоти арґументи о важносци задатку хтори пред нїм на дньовим шоре, випатра нє були достаточни же би ше Одбор за културу зишол и отримал живу схадзку. То ше му нє удало анї на два заводи, пияток, и пондзелок, обидва раз пре нєдостаток кворуму. И нє случело ше першираз – уж зме мали ситуацию же роботу Одбору за културу пре цайтнот мушел покончиц Вивершни одбор. Правда, може буц милион обєктивни причини же чом ше ствари так позбуду, алє пребарз то часто же би було случайно. Цошка, очиглядне, проблем и нє функционує. Щесце же за кажди проблем єст и ришенє, лєм кед єст дзеки ришиц го.

Пре шицко спомнуте, ми ище нє маме дефинитивни предлог розподзельованя буджета тогорочного Конкурса Одбору за културу. Маме лєм нарис, „предклад предлогу” о хторим ше ма одлучиц.

Розумлїве, обявени предлог лєм тото – предлог. Можу го ище пременїц члени Одбору, члени Вивершного, може го пременїц и сам Национални совит. Медзитим, з нього видно єден значни деталь, а то же на Конкурсу прешли и финансийну потримовку достаню/достали и специфични, так повесц, технїчни вимоги наших дружтвох и здруженьох. Роби ше о тим же пре пандемию вируса корона и пошлїдкових превентивних епидемиолоґийних мирох хтори накладаю физичну дистанцу и забранюю векши сходи у завартим просторе, отримованє масовних културних подїйох лєбо цалком онєможлївене, лєбо ше суґерує їх отримованє у редукованей, скоро символичней форми. То значи же трошки таких манифестацийох обєктивно буду менши, док їх буджети, на щесце, оставаю исти. Ту настава проблем од хторого уж поцерпаю велї нашо дружтва хтори ношителє и орґанизаторе културних манифестацийох – цо кед нєреализовани пенєж будзе требац врациц финансиєрови, односно державному буджету? Же би ше зменшала можлївосц за таки сценарий, вельо ше у предходним периодзе робело, консултовало, тактизовало и комбиновало обдумац приступ як додзелєни пенєж унапрямиц и наменски похасновац. Достате дефакто, желєне шветло за креативне и широке толкованє параметрох Конкурса, же би ше тот рок вихасновало за змоцньованє ресурсох хтори буду на хасен и у даєдней шлїдуюцей нагоди, на манифестацийох, фестивалох и подїйох док корона прейдзе. Так, од коло 20 вимогох хтори, озда, потрима  Одбор за културу, скоро трецина облапя и купованє даякей технїчней опреми. Кед же ше то зисци, годно повесц же нам тот рок нє прешол надармо, та гоч зме нє шпивали и нє танцовали.

(Опатрене 28 раз, нєшка 1)