Предносци вежбаня на отвореним

автор але 6. авґуст 2017

До акциї промовованя фитнес парку у Вербаше були уключени Женски центер „Хоризонт”, Червени криж Вербас, ЯКП „Комуналац” и општина Вербас, а придружели ше и боксере зоз Клубу „Чарнок”.

Промоция найновшей терховнї на отвореним у населєню „4. юлий” у Вербаше отримана штредком юлия, а главни презентере була ґрупа „Барстронґ” зоз Нового Саду хтора ше заклада за вежбанє у терховньох на отвореним. Тота реґистрована ґрупа за вежбанє на улїчних терховньох постої уж пейц роки и од початку потримує шицки гуманитарни акциї, а постала популарна после побиди на забавним змаганю „Я мам талант”. Закладаю ше за здрави и позитивни животни стил у хторим пенєж нє ма примарне значенє, та прето и промовую вежбанє на отвореним, без одходу до драгих терховньох.

На промоциї, тиж, пановала позитивна атмосфера, та ше до презентациї уключели и боксере вербаского клубу „Чарнок”, алє и вельке число Вербащаньох, насампредз младих, хтори и сами пробовали вежбац на поставених терховньох.

Промоция мала гуманитарни хaрактер, а до акциї ше уключели Општини Вербас, Червени криж Вербас и комуналне подприємство хторе задлужене за поставянє и отримованє терховньох. Найвекшу часц орґанизациї превжал Женски центер „Хоризонт”, чия предсидателька Миряна Копривица на промоциї гварела же Вербас доказал яке вельке шерцо ма и же шицки його гражданє зложни кед треба буц гумани и бориц ше за позитивни приклади.

– Шицким нам позната присловка „У здравим целу здрави дух” и пошвидко як почнєце вежбац на терховньох хтори безплатни, доступни и находза ше на швижим воздуху, постанєце свидоми позитивних бокох вежбаня. Дзекуєме шицким хтори потримали нашу промоцию, як и тим, любопитлївим, хтори пришли опатриц и научиц дацо нове – гварела Копривицова и додала же мото їх центру „Змоцнююци себе – змоцнюєме других” цалком одвитує идеї хтору ше сцело послац зоз промоциї.

У општини Вербас єст вкупно пейц терховнї на отвореним, у Вербаше, Коцуре, Бачким Добрим Полю, Равним Селу и Савиним Селу, а поставело их ЯКП „Комуналац” зоз Вербасу. Таки акциї хтори промовую здраве и правилне трениранє позитивно уплївую на младеж и звекшую популарносц ткв. „стрит воркаута” медзи младима.

И ГУМАНИТАРНА АКЦИЯ

Промоция терховньох на отвореним мала и гуманитарни карактер з цильом помогнуц фамелиї Макша чийо два члени траґично страдали у транспортним нєщесцу у Болгарскей. Назберане коло 100 тисячи динари, а шицок пенєж будзе унапрямени на рахунок фамелиї. Акциї у населєню присуствовала родзина настраданих Вербащаньох хтори задзековали за помоц орґанизатором, алє и шицким гражданом добрей дзеки.

(Опатрене 35 раз, нєшка 1)