fbpx

Гвиздочка, а уж як велька гвизда

автор фес/фотоґрафиї зоз домашнєй архиви 24. септембер 2017

До познатого шоу „Пинково гвиздочки” вошла кед мала кус вецей як пейц роки, и уж на самим початку постала „гвиздочка любимица”. Барз є талантована за музику, люби франтовац, буц на сцени… Мала на стотки тисячи фанох хтори ю потримовали. Посцигла вельки успих.

Йована Радонич народзена у Новим Садзе 19. януара 2011. року у музичней фамелиї. Єй мац и оцец закончели музични академиї, оцец професийно грає на бубнох, а мац робела як професорка музичного воспитаня и дириґовала зоз хорами. Вец нє чудне чом же їх дзивче нашло у „Пинкових гвиздочкох”, гоч родичи о тим нїґда нє роздумовали.

ДЇДО ЗНАЛ ЖЕ ШИЦКИХ ШАРМУЄ

Йованов дїдо Брале бул упарти же би ше  його унука зявела у  пинковим шоу, бо видзел як одмалючка забавяла шицких шором. Дзе ґод ше зявела, анимировала людзох, а раз ше аж и на побрежю моря шицки згарли коло нєй. Йована танцовала,  фиґлярела, та ше нїкому дому нє ишло…

Тоти цо прешлу сезону „Пинкових гвиздочкох” патрели каждого пиятку вечара, знаю о чим слово. Йована на концу змаганя у шпиваню була друга, алє вона од самого початку тримала сам верх у тим змаганю. Нє лєм же крашнє шпивала, алє була барз интересантна и з бешеду,  вше нашмеяна, нїч єй нє було чежко, гоч ше за кажди наступ нє було лєгко порихтац.

IMG-968ce1639a711fdaff16840e054a5ac5-V - CopyСпочатку ю за наступи рухтала мац Мила, алє познєйше, кед требало вежбац шпивац, превжала ю Ана Фрлин, пиянисткиня по фаху,  джез шпивачка и преофесорка клавира. Ана барз добра педаґоґиня, и з Йовану учели текст и през бависко, алє  и док варели.

– Ана варела, а я вжала пасулю, и мишала, и шпивали зме… Я почнєм шпивац, Ана закончи, а вец вона почнє, а я закончим – приповеда Йована, хтора источашнє док приповеда, прави пайташки фризуру и гутори же є ище нє сиґурна цо будзе док вирошнє.

– Будзем Русалка, або фризерка, можебуц и шпивачка бо то любим, а любим и танцовац. Нє знам, можебуц на концу будзем дохторка, а любела бим буц и дириґентка як и моя мац – гвари Йована.

З НЮ НЇҐДА НЄ ДОПИТО 

Йована нєдавно почала ходзиц до першей класи, до школи „Иво Лола Рибар” у Новим Садзе и гвари же ше єй пачи учителька Ґордана и пайташки и пайташе хтори ше часто сцу з ню сцу сликовац. А док ходзела до оводи, воспитачка єй була Гелена Салаґ, хтора за цалу єй фамелию, и за ню саму,  ма лєм слова хвали.

 – Йована була вше нашмеяне дзивче, мала у себе цошка окремне, була вше инспиративна и спонтана. Шпивали зме вєдно з ню, винчовали єй на успихох навияли за ню и у шицким ю потримовали – гвари Салаґова, щешлїва же Йована посцигла таки успих.

СЦЕНА – ЄЙ ДОМ

Мама Мила гвари же спочатку  Йовани нїч  нє було напарте аж кед сцигла по сам  конєц и кед кажди тидзень мушела научиц нову шпиванку.

– Остатнї вечар мушела аж штири нови шпиванки научиц, и то  анї кус нє лєгки аранжмани. Алє и Йована  ше потамаль звикла, нашли систему з Ану як мож шицко швидко  запаметац, а ми, цала фамелия з обидвох странох, помагали.  Супругова шестринїца водзела Йованов инстаґрам,  и гварела же то барз важне. Друга тета инше робела и наисце помогла же би Йована цо лєгчейше през шицко прешла. Нє знали зме як прейдзе финале, бо було барз напарте, а Йована  йойчала накадзи би випадла даєдна єй пайташка. Аж и Єлена Томашевич ше обавала же як будзе шпивац на три рано… Алє, кед крочела на сцену, була така, як кед  би на сцени одросла – гвари мама Мила.

ЛЄДВО ЧЕКА ПОЙСЦ ДО ДИЗНИЛЕНДУ

Йована дзивче хторе ше на першим месце найволї бавиц. Свидома же є популарна, алє ю тото нє терхує. Упознала велї познати шпивачки, водительку, Леонтину, Ґоцу, Серґея, Єлену… шицки ше зложели же є нєвироятна. А з пайташками хтори там упознала остала у контакту. Тото цо лєдво чека, то одход  з нїма до Паризу, до Дизниленду. Док ше враци, гвари, о шицким будзе приповедац.

„Руске слово” нє дзелї шицки вредносци зоз ТВ Пинк

IMG-2590234145f0bb07d17892cd481268bd-V - Copy

(Опатрене 193 раз, нєшка 1)