fbpx

Означени Шветови дзень учительох

автор сас 14. октобер 2017

Штварток, 5. октобра, и у Дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай” означени Шветови дзень учительох котри ше почал означовац од 1994. року на инициятиву UNESKO на спомин на исти датум 1966. року кед подписане Препорученє о статусу учительох за лєпше положенє.

Медзи єденац учителями у дюрдьовскей ОШ три учительки пред штирома роками, кед першираз претаргнуте формованє руского оддзелєня, наставу порядно преподавали на руским язику – Єлена Салаґ, Геленка Кухар и Меланка Саламун котра ма найвецей искуствия медзи нїма, а потим и учитель Александар Живанов у тей професиї три децениї. Того року у своїм роботним вику по дзевяти раз достал першу класу и учи их на сербским язику.

– Можем повесц же сом одроснул у школскей учальнї, бо и моя мац була учителька. Теди млади мацери доставали три мешаци одсуства, нє мала ме кому зохабиц на чуванє, та сом з ню ишол до школи. Нїґда сом нє побановал же сом вибрал тоту професиї, а найкрасше у тей роботи ми кед ми дахто з  ґенерациї котру сом учел поздравка, нащиви ме, маха на улїци, то наисце барз красне дожице – гварел учитель Александар Живанов.

Же у школи єст красни и менєй красни подїї, алє же ше на закончованю штвартей класи заш лєм укажу прави чувства, пошведочела и учителька котра єдина, од першей по штварту класу у тей школи ма руске оддзелєнє. Учителька є трицец пейц роки, по законченю студийох пошвидко достала перше оддзелєнє у дюрдьовскей школи и вше учела дзеци у руских оддзелєньох.

– Ище як дзеци зме ше бавели на школи, а я вше була учителька, так же випатра же ми то було судзене. Нє побановала сом анї у єдней хвильки, любим дзеци и робиц з нїма. Мило ми же сом потераз нє мушела пременїц наставни язик и же дзеци учим на своїм, мацеринским язику – гварела учителька другей класи руского оддзелєня Мелания Саламун.

Означованє того дня орґанизовала Школска управа, за учительох порихтане погосценє и дунчики з котрих учителє виберали цидулки на котрих були виписани ммудри виреченя, а медзи нїма и – „Није знање знање знати, већ је знање знање дати”.

УПЛЇВУЮ НА РОЗВОЙ ДРУЖТВА

Тот дзень нагода же би ше указало же робота учительох препозната як єдена з найважнєйших за вкупни розвой дружтва и же ше як така почитує. Циль означованя того дня порушованє потримовки учительом и учительком же би и надалєй сполньовали потреби будуцих ґенерацийох и образованє видзвигли на тото место у дружтве, хторе му припада. Бо, учителє уплївую на розвой дружтва и штредку дзе робя.   

(Опатрене 50 раз, нєшка 1)