fbpx

Менши урожай, алє висша цена

автор влдї 10. новембер 2017

У овоцнїку малженскей пари Марини и Мирослава Кулянскових зоз Шиду закончена оберачка яблукох, а продукователє тераз, кед подцагли смужку, вираховали же гоч урожай бул слабши як плановали, заробели пре висшу одкупну цену яблукох.

Нє шицко у польопривреди завиши од хвилї и природи, анї од продукователя, алє вельо значи и цо ше случує на тарґовищу, и домашнїм и иножемним. То видзиме и на прикладе Кулянскових зоз Шиду.

– Плановали зме же урожай на трох гектарох овоцнїка будзе коло 14 ваґони, а наоберали зме лєм єденац – гварела Марина Кулянски. – З гого було коло два ваґони такволани индустрийни яблука, а слово о дробнєйших плодох хтори ше прерабя у индустриї.

Перша класа мала цену коло 50 динари за килограм, а индустрийна 20 динари. У державох у околїску бул менши урожай яблукох и то ше такой одражело на одкупну цену з хтору зме задовольни – потолковала Марина, хтора по фаху дипломовани инженєр защити рошлїнох.

РОБИ И УСЛУГИ ЗАЩИТИ ДРУГИМ

SID MARINA Kuljanski HNATKO U VOCNJAKUМарина занята и защицує овоцнїки других продуковательох. Вєдно зоз супругом Мирославом пред трома роками вжала под аренду три гектари овоцнїку з яблуками хтори ма 16 роки и у хторим нєт системи за залїванє „капка по капка“. Першого року, кед почали продукцию у спомнутим овоцнїку, урожай бул найвекши потераз, алє и одкупна цена була нїзша.

Того року, без огляду на прешлу моцну жиму, нє було вимарзованя, нє було чкоди анї од ярнїх мразох, алє проблем пре сушну хвилю бул червени паук (panonicus ulmi) хтори цица сок з лїсца хторе слабнє и нє ма достаточну функцию фотосинтези и прето були потребни пирсканя. Тиж у продукцийней сезони покончени коло 20 пирсканя и пейц-шейсц раз прикармйованє прейґ лїсца з калциюмом и микро елементами.

Од собешеднїкох дознаваме же ше з єшенї овоцнїк добре нагної зоз хлївским гнойом, а вжиме у януару, фебруару ше ореже конари. У маю шлїдзи при концу квитнуца такволане хемийне преридзованє плодох, а у юнию ше окончує механїчне преридзованє плодох.

ПОЄДНАЛИ 20 РОБОТНЇКОХ

– Оберачка тирвала коло мешац и поєднали зме коло 20 роботнїкох хтори оберали. Нє мали зме проблем дойсц до наднїчарох, прето же зме цену наднїци подзвигли на 1 500 динари за осем годзини роботи. Яблука ше оберало до древених ладичкох (ґайбох), а тиж и до вельких такволаних „бокс палетох”. Урожай ше такой предало, бо одкупйовач приходзел опрез овоцнїка, та яблука, мож повесц „предати з конара” – гварела инж. Марина Кулянски и додала же значну помоц мали и од супругового оца хтори бул задлужени за пирсканє овоцнїка.

Кулянсково гваря же нє знаю чи ище буду брац под аренду спомнути овоцнїк, бо роздумую же би подзвигли свой власни. Уж тераз маю и єден гектар овоцнїка з брескинями, хтори бул у родзе, а нарок будзе давац плоди и овоцнїк брескиньох на трох гектарох. Тей єшенї маю план посадзиц и гектар грушкох.

МОЖ ЗАРОБИЦ

У овоцнїку хтори обрабяю Кулянсково маю найзаступенши яблука „ґрени-смит”, потим „златни делишес” и „ред чиф”. Яблука на иножемним тарґовищу, а окреме у Русийскей Федерациї барз глєдани, так же нєт проблеми попредац их и заробиц зоз їх продукциї.

SID JABUKE MARINA

 

(Опатрене 40 раз, нєшка 1)