fbpx

Добри урожай и цена

автор влдї/мгк 26. новембер 2017

Пре вельки горучави того року нєсполнєни очекованя од дзепоєдних польопривредних културох. Кед слово о продукциї капусти, продукователє того року задовольни и зоз урожайом, алє и зоз цену.

Од познатих продуковательох капусти на шидским подручу то и Бобальова фамелия з Бикичу. Вони продукцию капусти почали ище дзеведзешатих рокох прешлого вику и од теди є вше заступена на їх польох.

– На пол гольта зме мали коло пейц тони футожскей капусти хтора и найглєданша на тарґовищу. Вельо ше ю залївало, алє и тогорочни урожай дас за трецину векши як прешлорочни. И цена того року барз добра, бо ше ю добре предавало по 50 динари за килограм. Доброго є квалитету и добре є закруцена – гварела Невенка Бобаль, хтора капусту продукує вєдно зоз сином Деяном.

БЕЗ НАВОДНЬОВАНЯ БИ НЄ БУЛО НЇЧ

Початком продукцийного часу можебуц було и обаваня пре вельки горучави, алє з оглядом на тото же Бобальово маю польо такой коло потока Шидини, нє було проблема з помоцу системи за наводньованє залївац капусту кеди уж требало.

Концом мая ше уж рихта пресаду, а вец ше у першей декади юлия пресадзує на польо. И тота значна робота осучаснєна, та ше роби з машину.

– То машина хтору ше хаснує и за пресадзованє догану и вец вельо лєгчейше и швидше поробиц тоту роботу. Пресаду ше муши поряднє окоповац и поряднє залївац, бо того лєта наисце були вельки горучави и без системи за наводньованє би нє могло нормално робиц. Щесце же нам польо такой при потоку, а прейґ нашей хижи, та зме вше годни поробиц цо треба и контроловац як капуста напредує – виприповедал Деян Бобаль.

СТАРАЮ ШЕ О КУПЦОХ

Длугорочна продукция принєсла, окрем квалитета и стаємних муштерийох и тото же з предаваньом капусти нє було бриґи. Єдну часц ше предало у валалє, а приходзели купци и зоз Шиду, Вашици, Беркасова и Привиней Ґлави.

Од Бобальових дознаваме же людзе найвецей купую од 50 до 100 килограми, кельо потребно за єдно просеково обисце. Кед треба Деян стаємним купцом до Шиду або индзей и превеже на авту купену капусту.

Лоньски главки нє були так закруцени (тварди) як тогорочни, а и цена була нїзша и виношела од 25 по 30 динари. На концу продукциї кед ше шицко поздава, укладаня и роботу, продукция капусти ше виплаци, бо останє и заробок.

НА ПИЯЦОХ ПОНУКАНЄ ВШЕ ВЕКШЕ

Спрам звитох зоз пияцох, капуста постава вше глєданша, алє и понуканє и асортиман вше лєпши. У одношеню на прешли тидзень, цена тей желєняви помали падала и за викенд була коло 30 динари за килу.

Далєй, статистично, очекує ше ище векше понуканє капусти и дальше паданє цени. Заш лєм, у Новим Садзе на початку того тижня капуста була по 30 динари, 35 та и 40 динари за килу.

У прешлим тижню, спрам податкох системи тарґовищних информацийох польопривреди Сербиї, на векшини желєних пияцох у городох нє було вельки пременки у понуканю желєняви. Так було и зоз ценами, пре одприлики исте понуканє, алє и дацо менше глєданє пре захладзенє, диждж и слабшу нащиву купцох на пияцох. 

I TOTU Bikic kapusta 002

(Опатрене 41 раз, нєшка 1)