fbpx

Гали и сали – хто ше як знайдзе

автор апал/злк 22. децембер 2017

Без порядних тренинґох и отримованя форми и кондициї, нєт анї  успиху на спортских аренох. Тиж так и добре здравє завиши  од физичней активносци през цали рок. Вжиме то дакус проблем за места дзе нєт заварти терени хтори нє маю адекватни условия за клубски тренинґи и рекреацию жительох. Векши городи нє маю таки проблем, бо окрем вельких спортских галох маю вельке понукнуце приватних терховньох и галох. У тим поглядзе ощербени менши места.

Длуго очековану спортску галу пред двома роками почали хасновац спортисти, члени клубох хтори у фамелиї  Спортского дружтва „Русин”. Хасную ю велї жителє валалу, любителє спортскей рекреациї.

Спортска гала, по ґабаритох,  нє спада ґу импозантним будинком тей файти. Но, Керестурцом барз значи, бо таки обєкт нє ма анї шедзиско локалней самоуправи – Кула.

Будована є зоз Покраїнских средствох за капитални укладаня, средствох хтори достати од општини Кула и зоз средствох месного самодоприносу. Инвеститор бул Месна заєднїца Руски Керестур.

ЖИМСКИ ЦЕНТЕР СПОРТСКИХ АКТИВНОСЦОХ

Поверхносц гали 1 007 квадратни метери, односно то спортски терен зоз паркетом на хторим мож отримовац рукометни, одбойкашски и кошаркашски змаганя. На трибинох за публику єст 586 места, а спортистом на розполаганю шицки инфраструктурни часци нєобходни за спортски активносци у гали.

–  Наша спортска гала одкеди є отворена, хаснує ше без прерви, през цали рок. Так повесц, анї ше нє завера. Хасную ю шицки клуби у фамилиї Спортского дружтва „Русин”. Пополнєни шицки термини, та зме примушени и предполадньом отримовац тренинґи. Кед слово о рекреациї, почали зме видавац спортску галу, а пенєж хтори ше на тот способ зароби хаснуєме за виплацованє рахункох. Мушим надпомнуц же шицки клуби задовольни з условиями хтори понука спортска гала, насампредз же и през жиму маю простор у хторим отримую форму и пририхтую ше за змаганя хтори починаю од яри – гварел Драґан Ковачевич, предсидатель СД „Русин” и директор гали.

Затераз ище лєм нєришене зогриванє обєкта. Предвидзене же би ше за зогриванє гали хасновало ґаз.  Медзитим, гоч ґазна инфраструктура оправена, зогриваня у гали у Руским Керестуре ище нєт.

– Нажаль, ище нє порадзене хто превежнє обовязку отримованя обєкта. Насанпредз обовязки коло зогриваня. Мушим надпомнуц же од локалней самоуправи би ше за тоту обовязку достало 1 200 000 динари. З оглядом же шицко покончене за зогриванє, директор подприємства „Сербия–ґаз” зоз Кули нам гварел же накадзи ше тот проблем риши, ґаз будзе пущени и гала будзе зограта. За тераз каждого року за галу од локалней самоуправи доставаме по 800 000 динари, а тот пенєж хаснуєме за виплацованє рахункох за струю хтору ше потроши у гали – гварел предсидатеь Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, Владимир Олеяр.

По шицким очиглядне же спортисти и рекреативци зоз Руского Керестура буду мушиц вецей часу хасновац за вежби за зогриванє, бо и тей жими иншаке зогриванє нє будзе. Щесце же слово о младих спортистох и любительох спорт, и же им нє завадза вельо же у гали нє цепло. Важнєйше им же маю простор дзе можу витвориц свою любов и спортски амбициї.

Rukometne zmahanje dzivcata- 21.04.2016.

ШКОЛСКИ САЛИ – СОЛОМОНСКЕ РИШЕНЄ

Вельки спортски обєкти як цо спортски гали, вимагаю векши видатки за їх будованє и отримованє. Праве прето их анї велї центри локалних самоуправох нє маю. Но, ришенє проблему за спорт у жимских часох у таких местох найдзене у школских салох.

У Дюрдьове школску салу за физичне одкеди є направена хасную шицки – и школяре и спортисти и рекреативци. 

– Нашу спортску салу у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, од кеди є направена, каждодньово хасную шицки. И ми за нашо потреби, а тиж так и валалски спортски клуби за тренинґи, а жителє за рекрецию. Значи, у сали отримуєме и школски и звонка школски активносци. Тренинґи наших школских секцийох у малим фодбалу, одбойки, кошарки, рукомету, столним тенису, отримую штирме наставнїки. У терминох хтори нє пополнєти, отримую ше шицки други активносци як цо клубски тренинґи и рекреация. Сала опремена зоз нєобходну инфраструктуру, а тиж ма и зогриванє. Седем роки прешло од кеди є направена и за тераз шицки задовольни – гварела директорка школи Вукица Петрович.

Дюрдьовским активним спортистом и рекреативцом вжиме на розполаганю и терховня. Правда, приватна є алє може задоволїц потреби клубох за пририхтованя, як и жительом хтори жадни спортских активносцох

Подобна приповедка и у коцурскей Основней школи „Братство єдинство”. Салу, зк и у Дюрдьове, хасную школяре за тренинґи у своїх секцийох, а тиж так и фодбалере, каратисти, рекреативци.

Физкултурна сала коцурскей школи полна од рана до вечара понеже ю, кед ше закончи настава, хасную рижни школски секциї и спортски клуби.

– Кед слово о школских секцийох, салу хасную дзеци нїзших класох котрим учитель Данило Мученски трима секцию малого фодбалу за хлапцох, наставнїк физичней култури Любомир Загорянски водзи фодбалску секцию за дзивчата, а наставнїк Милан Хрутка, котри тиж преподава физичну културу  учи дзивчата бавиц одбойку – гварела директорка школи Славица Байор.

Спрам предписаньох  Министерства за младеж и спорт, физкултурна сала, кед єст шлєбодни термини ше муши видавац спортским клубом, так же и коцурску физкултурну салу хасную кошаркашски клуб „Олимп” и Карате клуб „Вербас” зоз Вербасу, а периодично (кажди парни мешац) салу хасную и младши катеґориї ФК „Искра” зоз Коцура.

Видаванє физкултурней сали спортским клубом нє дошлєбодзене наплацовац, а клуби пре тоту вигодносц длужни од 20 одсто по 30 одсто зменшац членарину за дзеци школского возросту.

Сала ма добри условия и под час тирваня видатих терминох ше поряднє зогрива. З другима словами, задоволює потреби спортистох зоз Коцура.

Кед ше подцагнє смужку, виходзи же спортисти по наших местох маю условия за свойо тренинґи, а жителє хторим спорт „вошол под скору” маю можлївосц рекреировац ше. За тераз вигоднєйши условия понукаю школски сали, насампредз же су зограти. Алє, и далєй остава наздаванє же ше условия по тим питаню вировнаю и же и єдина наша спортска гала у наступним периодзе будзе зограта дочековац спортистох у жимским периодзе.

ПОЛНОЛЇТСТВО У КОЦУРСКЕЙ ШКОЛСКЕЙ САЛИ

Жени у Коцуре уж полни 18 роки, точнєйше од 1999. року маю нагоду ходзиц на найпопуларнєйшу файту женскей рекреациї, а то аеробик. Тот континуитет скоро 20 роки отримани дзекуюци женом котри маю вельку дзеку за вежбаньом и гоч од початку сами себе финансую, вони нє одступаю. Од першого дня, свойо тренинґи отримую у школскей сали. Безсумнїву тота упартосц им ше вецейнїсто виплацела. Перше, задоволєли свою потребу за физичнима активносцами, а друге, цо можебуц и значнєйше, здравши су и красши. 

Kocur rekreacija 15 (1)

(Опатрене 56 раз, нєшка 1)