fbpx

Зазначуєме и чуваме хвильки щесца

автор злк 14. януар 2018

Владимир и Соня Вадасково прави приклад, же кед ше двойо здаю на обичай,  то вплївує нє лєм на малженство, алє и на роботу и орґанизацию. Фотоґрафиї їх робота и пасия, и праве пре тото мали шмелосци селїц ше од места до места. После Нового Саду и Суботици, у Вербаше нашли свой дом.

Фамелия Вадаскових у Коцуре позната по фотоґрафованю  и знїманю, углавним свадзбох або родзених дньох и мож повесц же им то фамелийне занїманє. Медзитим, гоч од оца Юлияна Владимир о фотоґрафованю вельо научел,  и „мал у рукох ремесло”, вон закончел факултет за ґрафичного инжинєра, и на щесце, такой достал роботу у фаху. Та заш лєм, похопел же є нє  з тих котри  ше моцно  „завяжу” за першу роботу,  и же ше нє бої пременїц ю. Владо жадал обезпечиц цо лєпши условия за свою фамелию, та робел и у Суботици, у Новим Садзе и у Темерину. У Новим Садзе робел на пририхтованю материялу за друкованє, у Суботици бул менаджер контроли квалитету, а и нєшка роби у  друкарнї у Темерину.

–  Родом сом з Коцура, а уж штири роки биваме у Вербаше, но, мушим припознац же ми у Суботици було найприємнєйше. Варош красни, робота и плаца були добри, а Соня у тей хвильки тиж була у Суботици пре студиї на Економским факултету, та зме були вєдно. Медзитим, у єдней хвильки зме ше надумали преселїц до Вербасу и предлужиц фамелийну роботу котру давно започал мой оцец, и робиц зоз видео продукцию, понеже оцец после трох деценийох у спомнутей роботи вичерпал инспирацию и престал комерциялно фотоґрафовац. Коло оца сом ище у основней школи научел основне о фотоґрафиї, а як стредньошколєц сом почал и самостойно робиц. Соня ше ґу нам приключела кед зме ше упознали. На початку робела лєм кеди-нєкеди, кед мнє и оцови требала помоц, а кед зме ше 2013. року побрали, почали зме робиц самостойно – гвари Владимир Вадаски.

ПУТУЄМЕ ПРЕЗ НОВОРОЧНИ ШВЕТА

По законченю вельконоцного посту почина сезона фотоґрафованя и ту орґанизация часу барз важна. Вадасково гваря же теди вельки проблем найсц дакус часу за себе.

–  Од вчасней яри по позну єшень  нє маме вельо шлєбодного часу, алє и тото дакус кед нам ше притрафи, трудзиме ше вихасновац го максимално. Дахто би повед же препровадзуєме вельо часу вєдно понеже вєдно робиме, алє я то нє рахуєм, понеже зме теди концентровани на роботу, а нє єдно на друге. Любиме путовац и кажде лєто одходзиме на морйо, а у януару обиходзиме даєдну европску метрополу. Були зме у даскелїх, а того року ище нє знаме дзе нас драга одведзе – приповеда Соня.

1377552_10201626556160999_1702279768_n

Вадаскових  злучела любов ґу фотоґрафиї. Пред тим як цо упознала супруга,  Соня любела фотоґрафовац за свою душу, и то єй бул гоби. Трима же фотоґрафованє чежко научиц кед  особа нєма потребну уметнїцку нїтку,  кед „нє ма око” за тоту роботу, кед ю нє люби. Пред тим як цо ше почала професийно занїмац з фотоґрафию, нє роздумовала же од тей роботи дакеди будзе мац  и финансийного хасну, односно же єдного дня будзе з того зарабяц и жиц. Накадзи вошла до фамелийного бизнису, єй часц роботи углавним орґанизация, пост продукция, виробок фотоґрафийох и набавянє репроматериялу.

– Наисце нє знам як бим сцигол шицко поробиц без Сонї, вона пороби тото  цо одбера найвецей часу,  и я у франти знам повесц же сом ту лєм технїчна потримовка.  Нєшка барз важне добре обробиц фотоґрафию, а вона тоту часц наисце звладала и барз добре то роби – гвари Владо.

ВАЖНЕ МАЦ ВШЕ НОВИ ИДЕЇ

Владимир и Соня фамилийни бизнис подзвигли на єден висши уровень. Потераз, Вадасково були познати по фотоґрафованю и знїманю на свадзбох, родзених дньох и пободних подїйох. Медзитим,  младосц и креативносц принєсли и нови идеї, та обидвойо пред трома роками почали и зоз студийним сликованьом у новорочним амбиєнту и то ше указало як барз добри поцаг у роботи.

– Була сом инициятор того проєкту накадзи сом достала идею и видзела же ше таке роби у иножемстве. Но, заш лєм зме шицко мушели прилагодзиц нашому околїску. Владо на початку бул скептични, нє тельо же чи то зажиє, алє чи годзен посцигнуц и роботу у друкарнї и у студию. На щесце, послухал ме –  задовольна Соня.

– Удало ше нам шицко виорґанизовац и наисце сом нє побановал же сом ше упущел до тей роботи. Вельо раз придзем вистати з роботи и нє мам дзеку пойсц робиц до студия, алє кед на концу видзим радосц  задовольних дзецох  и родичох, вистатосц вец нє так чувствуєм, а  на концу задовольни лєгнєм спац – надовязує ше Владо.

Муштериї приходза углавним з Коцура, Вербасу, Руского Керестура и околїска, а добри глас ше надалєко чує, та Вадасково маю вше вецей муштериї, аж и  з Нового Саду и Зомбора. Успишна робота тей малженскей пари нє охабя вельо часу за друженє зоз приятелями, алє то нєшка нїч нє чудне, понеже велї млади пари котри робя маю мало шлєбодного часу за друженє.

Вадасково задовольни  зоз тим цо посцигли,  окреме же роботу успишно розвили,  свидоми же кед у тей роботи сцу буц у верху, муша  у своїм фаху провадзиц  цо ше случує и звонка наших гранїцох  и нєпреривно учиц и робиц.

–  Дакеди мам чувство же годзинка роби процив нас, понеже нам час скоро цалком пополнєти з роботу. Друженя, як цо зме мали скорей, нам покус хибя, алє голєм тераз, през жиму, вше найдземе часу за приятельох и найблїзших, и то нам наисце приємни хвильки – гваря на концу Вадасково.

СТУДИЙСКИ ФОТОҐРАФИЇ ИЩЕ АКТУАЛНИ

Дараз давно ше фамелиї фотоґрафовали на векши швета, окреме маєтнєйши, и то було дожице котре паметала цала фамелия. Фотоґрафиї були вредна памятка за ґенерациї котри познєйше приходзели.

Нєшка, кед фотоапарат и телефон оможлївую фотоґрафованє на каждим крочаю и у каждей хвильки, поведло би ше же фотоґрафиї у студию нє таки популарни. Указало ше же то нє так, и же фамелиї заш лєм дзечнє приходза до фотоґрафа же би зазначели красни фамелийни хвильки у новорочним амбиєнту.

172818_1786888227273_89148_o

(Опатрене 349 раз, нєшка 1)