fbpx

Виволац емоциї найвекша награда

автор Сенка Иван 16. януар 2018

Михаил Рамач з Дюрдьова воспитач по фаху, а у шлєбодним чаше склада стихи, ноти, знїма, монтира… Того року обявел авторски синґли по руски – „Рушме”, „Смаркошка” и „Нє стой!”, спот за шпиванку „З єшенї”, а тих дньох закончени и його проєкт зоз ґрупу хтору наволал „САМИТ”.

Кеди почала твоя приповедка о твореню шпиванкох?

Михаил Рамач: Длуго сом сцел мац дацо свойо, алє ми то барз чежко ишло. Як штредньошколєц, формовал сом свою рок ґрупу „Врата раја”, подрозумйовало ше же то будзе авторски бенд, медзитим, єдна карика ми хибела, а то писанє текстох. После вельо „одруцених” пробованьох, почали ше складац тексти, хтори, по моїм особним думаню, досц добри за компонованє и дальшу драгу. У глави ше ми громадзели вариянти шпиванкох и було лєм питанє же цо з того зняц и кеди то годно.

Перше ши писал лєм поезию, а аж после ши почал и компоновац?

 МР: И гей, и нє. З оглядом на тото же перше вишла моя кнїжка поезиї „З молу до дуру”, а аж потим сом почал обявйовац музику, мож здобуц упечаток же сом почал од писаня, медзитим, нє, процивно. У моїм бенду тексти писал други ґитариста, а я робел музику, та хвилька кед сом почал писац була вельке щесце. Рими ми пред тим нїяк нє приходзели, медзитим, сами од себе ше почали складац.

IMG_0063.jpg hotove_1167x960Помагал ци дахто коло шпиванкох?

МР: Як сом уж спомнул, почал сом зоз свою ґрупу, помогли ми товарише музичаре, насампредз коло черанки идейох, як и зоз их нєсебичним знаньом и искуством. Нє мож нє спомнуц и велї концерти и свирки на хтори сом вельо ходзел, та и интернет лекциї. Мой примарни инструмент ґитара, алє ше знаходзим и на басу и на буґнох.

Побановал ши можебуц же ши ше упущел до такого дачого? Чи думаш же би лєпше було кед би ши предлужел писац лєм поезию?

МР: Мушим припознац же сом о тим вельо роздумовал пред тим як сом видал поезию „З молу до дуру”. Нє бул сом сиґурни кельо то шицко ма смисла у стредку дзе ше вельо пише, а мало конзумує литературни дїла, най нє споминам даяки висши структури и їх уплїв. Но, гоч як сом спатрал, вше би ше нашол дахто хто ме щиро похвалєл, на наступох у публики обачим и подаєдну слизу, алє и шмих. Цо сом далєй наступал од свойого места, реакциї були моцнєйши, лєбо точнєйше, емоциї. И праве прето же тото цо творим може дакого нашмеяц и виволац му емоциї, досц же бим нє одустал. Поезию пишем активно, медзитим, пре природу своєй роботи, пишем по сербски и углавним за дзеци. 

Smarkoska1_960x960Од кого ши научел монтирац и сам реализовац композициї?

МР: Вше сом жадал мац свой студио и сам знїмац, а однєдавна ше тото жаданє почало зисцовац, гоч як тоти технїчни условия нє здабу на музични студия, мам условия знїмац шпиванки сам, и же би були релативно доброго технїчного квалитету, цо найважнєйше. Вельо того о тим научел сом и видзел през роботу у медийох, у периодзе кед сом робел як новинар, а остаток сом учел з интернету и од других музичарох.

Потераз ши видал штири синґли и єден спот. Яки реакциї слухачох, задовольни ши?

 МР: Реакциї єст рижни и шицки хтори сом чул на месце. Аж и критика хтору сом чул наисце у шоре, медзитим, шиванки звуча праве так як сом сцел и нє менял бим их. Нє можем буц нєзадовольни, бо сом того року вельо знїмал и видал дацо з того гоч, окрем МАК-у, хтори мой єдини медийни партнер, други институциї нє указали озбильнєйше интересованє за тото цо сом видал. Но, то можебуц и нє так подло, з оглядом на тото же яки обставини.

Плануєш тоти синґли зложиц до албума?

МР: Затераз нє роздумуєм о тим. Концепт синґлох ше ми пачи, прето же то може буц спонтани циклус без обтерхованя о даяким числу шпиванкох хторе ма висц, а кажда шпиванка, най так повем, свой албум и нє вимага векшу увагу слухачох. Ище вше од сумированя рока за нами будуєм фундамент за нови идеї, и прето нє знам цо годно буц.

НєстойкаверЗа кажду писню маш и професийни фотоґрафиї. Як вони наставаю и зоз чию помоцу?

МР: Гоч кельо ше намагам же би тото цо робим бул високи аматеризем, як вельки любитель фотоґрафиї и фото-аматер, нє могол сом нїкого хто нє професионалєц найсц же би ме висликовал так як обчекуєм же би требало. Тоту часц роботи барз добре поробела, тераз уж добре позната, Андреа Новак. У консултацийох зоз ню вибистрели ше шицки идеї вязани за фотоґрафию.

Упатрал ши ше на дакого кед ши почал твориц шпиванки? У даєдних твоїх композицийох мож „почувствовац” стил ґрупи „Армитон”, „Маринер”, хтори творели осемдзешатих рокох?

МР: Нє упатрал сом ше  нї на кого окреме, алє рок музика осемдзешатих и спомнути бенди дефинитивно мали вельки музични уплїв на мнє. И то нє шицко, од кореньох нє мож сцекнуц, та тиж и тамбурова музика дацо цо часц мнє и без чого бим вироятнє нє вошол до швета музики. Нє можем нє спомнуц и вельки уплїв класичней музики, хтора зо мнє направела младого ґитаристу.

 За конєц рока, пририхтал ши и єдно нєсподзиванє, вєдно зоз Таниту, Саню и Анамарию. Чия идея була же бисце робели на таким проєкту?

МР: Виправим вас, же нє участвовали Танита, Саня и Анамария, алє Саня, Анамария и Танита. :) Под час знїманя, дал сом им назву и зоз злучованьом одредзених буквох, наволал их ґрупа „САМИТ”. :) Инициятива була моя, а їх добра дзека и велька схопносц допринєсли же би тота шпиванка звучала праве так. Барз им дзекуєм.

Хто участвовал у реализованю твойого першого споту за шпиванку „З єшенї”? И, чи ши зоз нїм задовольни?

МР: За тоту шпиванку сом мал иншаки плани, алє сом похопел же кельо часу и людзох треба за таке дацо и же би спот вишол на жиму, цо би побило смисел шпиванки, та зме здумали дацо инше. Но, добре то випадло. Иван Канюх бул за камеру, а шицки проблеми, кед монтажа у питаню, ришел Зоран Станишин, зоз студия Stanisin weeding, хтори ми дал и значну технїчну потримовку. А кадри парку я знїмал.

Цо плануєш за нарок, маш даяки идеї, лєбо уж дацо и порихтане?

МР: Нє шмем плановац нїч, бо то вимага нови укладаня, а мушим надпомнуц, бо ше то вшадзи визначує у медийох же хто потримал тоти проєкти и яке то було драге. Шицки шпиванки зняти без було чиєй материялней потримовки, медзитим, заш лєм сом длужни подзековац людзом хтори були технїчна потримовка и без чого би шицко тото було чежко виводлїве.  

Михаилово шпиванки мож слухац на https://www.youtube.com/channel/UCofGvxNS-2sHfHyve_KtiZg , як и на сайту https://makmagazine.bandcamp.com/album/–7

(Опатрене 79 раз, нєшка 1)