fbpx

Сцеме пребудзиц креативносц при младих

автор лик 14. марец 2018

Школярка штвартей класи Ґимназиї ,,Петро Кузмяк” Ясна Медєши зоз Руского Керестура, нєдавно єдногласно вибрана за нову предсидательку ,,Пакта”. Бешедовала нам цо за ню значи „Пакт Рутенорум”, яки ю мотиви водза и цо жада поробиц за младих у своїм валалє

Пре закончени мандат предходного руководства, на виберанковей скупштини Здруженя гражданох ,,Пакт Рутенорум” у Руским Керестуре, вибрани нови Управни одбор, а тиж и нови предсидатель и подпредсидатель тей младежскей орґанизациї. Матурантка керестурскей Ґимназиї Ясна Медєши вибрана за предсидательку „Пакту”. Пре тото нове место вшелїяк же Ясна будзе мац нови и векши обовязки як скорей, кед була лєм єдна з активнєйших членох.
– Позицию предсидательки сом наисце нє обчековала кельо други то обчековали одо мнє. Нє була сом сиґурна чи прилапиц чи нє, бо того року закончуєм штредню школу и мам намиру уписац ше на факултет. То була єдина причина мойого обаваня, же чи сом ше годна пошвециц ,,Пакту” тельо кельо ше глєда одо мнє – гвари Ясна.
Медзитим, Ясна активна у ,,Пакту”  уж штири-пейц роки, та єй шицко познате. Упозната є зоз функционованьом того Здруженя, так же, як гвари, лєм предлужує роботу хтору робела и скорей, зоз новим Управним одбором и зоз другима членами.

Шицки члени ,,Пакту”, члени прето же сцу буц члени, цо значи же шицко робя зоз любову ґу младим. Мотивовани су, сцу зробиц позитивни и хасновити проєкти за младих и за заєднїцу. Як Ясна гвари, член того здруженя може буц гоч хто кого интересує заєднїца, млади и култура.

– Вше роздумуєм о нових планох и проєктох хтори бизме могли зробиц. Наш найвекши циль то зробиц дацо за младих, же би Керестур нє бул допити, же би нє було потреби виходзиц на варош до околних местох, же би було дацо цо би младих прицаговало и мотивовало остац у Керестуре. Найвекши почежкосци нам финансиї. Тото цо млади сцу то, журки. Єст наисце барз мало проєкти хтори финансую журки. Єст и младих хторих интересує литература, култура, фолклор, алє тото чого ,,смиядни” шицки млади то праве журки – толкує нова предсидателька „Пакту”.

Любов ґу Керестуру, як Ясна гвари єден зоз мотивох прецо и прилапела таку одвичательну позицию.

– Нє любим кед дахто критикує же ше у Керестуре нїч нє случує. Заш лєм, валал нє може буц таки интерасантни як городи, алє є наш. Ми тоти хтори треба же бизме го усовершовали, нїхто други лєм ми, гражданє Керестура. Можебуц манифестациї хтори орґанизуєме нє найзначнєйши за валал, алє вшелїяк доприноша же би бул иншаки. Особнє сом окружена зоз активнима младима, а од других, хтори нє маю дзеку активно участвовац, глєдаме лєм потримовку же бизме и за нїх направели дацо хасновите – гвари Ясна.

У мандату дотерашнього предсидателя „Пакту”, Якима Виная, ожил активизем младих у своїм локалним штредку. Тераз Керестур ма єден зоз нащивенших руских фестивалох ,,Пакт Он”, хтори нє настал як остаток ,,Водовей фести”, алє як єдно нове ошвиженє у живоце и розваги младих на валалє. Источашнє, члени „Пакт Рутенорум”-у борели ше за свою опрему, свою публику, нови сотруднїцтва, борели ше и за врацанє дакедишнього младежского дому, хтори им ше, нажаль, нє поспишело достац. Тото цо найзначнєйше, удало им ше ознова заинтересовац младих за активносц у заєднїци и у култури.
– Нє знам чи ми ше поспиши превозисц шицко тото цо посцигнуте на Якимову инициятиву, бо наисце вельо того поробел и ,,дзвигнул на ноги” ,,Пакт Рутенорум” и врацел го до живота. Алє, то анї нє мой циль, мой циль же бизме предлужели робиц тото цо започате и ище раз пробовац вибориц ше за просториї  – заключує Ясна.

 БУДУЧНОСЦ

– Чежко предвидзиц будучносц того здруженя, поготов тераз кед зме знова на самим початку. Тото чому ше наздавам то же, док ше закончи и мой мандат, же и далєй будзе заинтересованих хтори нашлїдза и предлужа тоту роботу, вименя цо будзе потребне, же ше буду намагац направиц Керестур лєпшим валалом и же и далєй буду пестовац руску културу, а я им будзем вше на розполаганю за совит лєбо помоц, ак цо Яким тераз нам – гвари  предсидателька „Пакту” Ясна Медєши.

(Опатрене 133 раз, нєшка 1)