fbpx

Ґу 15-рочнїци Апостолского еґзархату

автор кир Георгий ДЖУДЖАР 17. май 2018

На храмове швето Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, 28. авґуста 2003. року, було преглашене основанє Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у тедишнєй державней заєднїци Сербиї и Чарней Гори.

Внєдзелю, 2. новембра 2003. року у Катедралней церкви святого Миколая у Руским Керестуре було шветочне преглашенє Апостолского еґзархату и интронизация першого апостолского еґзарха у присутносци коло трицец владикох, числених священїкох, монахиньох, представнїкох других Церквох, представнїкох явного и културного живота, представнїкох наших културно-просвитних установох, числених вирних з наших парохийох и госцох.

Того року припада 15. рочнїца од основаня Апостолского еґзархату. Тот мали ювилей – нагода за огляднуце на прешли 15 роки нашого церковного живота.

За тот период зме ше намагали створиц церковни структури за постояци парохиї и обезпечиц лєпши условия за пасторалне служенє и розвой духовного живота.

У Марийовим одпустовим святилїщу Водица обновена и пошвецена церква. У Руским Керестуре докончене будованє каритасового будинку и збудована крипта коло Катедралней церкви у котрей поховани пейцме владикове. Омалтерована и офабена фасада на Катедралней церкви.

Друге значне дїло було купованє резиденциї у Новим Садзе, у улїци Дьородя Маґарашевича 18, дзе ше од 2005. року находзи административне шедзиско. У Новим Садзе збудовани пасторални центер и купени будинок коло церкви у улїци Светозара Милетича 42. У Чарней Гори стари будинок за одпочивок заменєни за нови.

У старим Вербаше докончене будованє парохиялного будинку, положене зогриванє у подлоги у церкви, а того лєта будзе положене и нове закрице на церкви. У новим Вербаше поробени значни роботи на парохиялним и на церковним будинку. У Дюрдьове омальована церква, положени нови дзвери и нови камень на подлогу у церкви зоз зогриваньом. У Ґосподїнцох у церкви положени нови столки. У Сримскей Митровици докончене будованє пасторалного центру и обновена церква зоднука и положене нове закрице на церкви. У Бачинцох цалком обновени парохиялни дом, збудовани пасторални центер место старого и положени нови дзвери и нове закрице на церкви. У Индїї тиж обновени парохиялни дом. У Бикич Долу збудовани нови пасторални центер и омальована церква. У Марковцу цалком обновена парохиялна церква и збудовани пасторални центер. У Вершцу 2018. року купена церква и парохиялни дом. Зробена гидроизолация на даскелїх церквох: у Руским Керестуре, Коцуре, Бачинцох и Бикичу. У Шидзе положене нове закрице на Лєтней владическей резиденциї и зробени капитални ремонти на преушореню нукашньосци, дзе єст рижни активносци, а тиж и каждорочни  Духовни вежби за священїкох.

Обновени богослуженя у Беоґрадзе, основани парохиї у Суботици и у Вершцу, а служи ше и у Бачкей Тополї.

Пошвецени дзевец священїки. Преселєли ше до вичносци дзевец священїки. Збули ше два еґзархатски синоди на яких розпатрана ситуация у Апостолским еґзархату. Зробени преклад Святого Писма Нового Завиту на руски язик, котри вишол як кнїжка 2006. року. Зробени преклад Святого Писма и Старого Завиту на руски язик, и у цеку технїчна приготовка, а наздаваме ше у найблїзшим чаше видац комплетне виданє Святого Писма на руским язику. Видати 2012. року нови молїтвенїк „Отче Наш”.

Прейґ начишлєних окончених роботох и збуваньох намагали зме ше злєпшац условия за розвой духовного живота у парохийох Апостолскго еґзархату, а духовни плоди тих намаганьох познати Господу Богу.

Зоз тим скромним приказом прейдзеней вєдно 15-рочней драги церковного живота нашого Апостолского еґзархату жадам повинчовац щешлїви ювилей шицким священїком, монахиньом и вирним нашей Церкви.

Вєдно, 22. мая 2018. року, на Завитни дзень у нашим Марийовим одпустовим святилїщу у Водици, подзекуєме Господу Богу за шицки благодатї, и будземе модлїц Божи благослов и охрану нашей Нєбесней Мацери за нашо будуци намаганя за духовне добро каждого члена нашей Церкви.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 44 раз, нєшка 1)