fbpx

Препатрунок механїзациї у валалє нєшка и ютре

автор мадж 16. юний 2018

РУСКИ КЕРЕСТУР – Скорей наявени орґанизовани препатрунок механїзациї за наиходзацу жатву будзе нєшка и ютре, кед компетентна комисия видзе на терен и будзе ходзиц по обисцох у Руским Керестуре.

Нєшка, 16. юния, члени Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) у Руским Керестуре отримаю схадзку на котрей будзе утвердзени розпорядок дежурствох, котри почню з початком жатви жита, а у жатви ярцу виостали пре нєвигодну финансийну ситуацию ДОД.

Ценовнїк по котрим ше будзе робиц остал нє пременєни у одношеню на прешли рок, та препатрунок комбайну кошта 1 500 динари, а трактора 500 динари, цо ше окончує на терену. Огньогасни апарати мож принєсц на препатрунок до Огньогасного дому, дзе ше за препатрунок апарата типу С2 наплацує 1 300 динари.

Пре зменшанє ризику од огня у жатви, у складзе зоз Законом о защити од огня, Општина Кула принєсла забрану палєня сцернянки у хотаре, а за потупенє тей одлуки предвидзени пенєжни кари.

(Опатрене 82 раз, нєшка 1)