fbpx

Гуши розум и штокголмски синдром

автор мирон джуня 14. юлий 2018

Часцела кедиш власц локалних пензосох з вилєтом (спо)за Дунай, а тоти як блазни, дораз ютре, поютре ше розбегли подписац потримовку и лоялносц до локалней кондзелариї. Патетичне и надреалне, най бим нє лал вецей од того. Питам ше лєм чи ше до рока, наприклад, знїжи критериюм на цену фамозного и при-нагоди-часто-споминаного – сендвича, за хтори людзе (пре)даю свой глас. Нєдотикаюце, ище менєй нїч нове за мнє, котри, думам себе, ретро пригадуюци фамозни Меморандум три децениї тому назад, праве якош будзе ту и ювилейна “йоґурт револуция”, кед сом 19-рочни наруковал на Косово, а там ми ше вец трафело и фамозне “збуванє народу” и койцо ище – та же чи сом теди требал (алє и могол) зробиц иншак. “Пригварка совисци” як механїзм ше трафела (вельо) познєйше. Нєдотикаюце, гварим, кед би у спомнутей сениорскей “банди” нє була моя єдна барз блїзка родзина, цо ми дотля пред тим гнєтка афективно вирчала на пожнєнє запровадзованя реституциї цо ше дотика и мнє у розпасмовйованю того фамeлийного фиктивного капиталу, заглобеного у мрежи системней администрациї. (БИИИП! знова, най нє залаєм).

Зоз тим прикладом ше завера круг – парадиґма траґики (нас) людзох з ґету, дзе якаш фамозна виберанкова векшина нє сце, лєбо нє може видзиц и прилапиц власни куришлєп на инкриминовани патолоґийни маневар з “висшей инстанци”. Гоч, кед же щиро бешедуєме, апропо “меншинох” и “векшинох”, мнє голєм на розуме фурт “ґаздово” слова з єдней нагоди, же “нє (важне) ХТО гласа, алє же хто – ЧИШЛЇ” зоз чим индиректно, най нє “рисуєм” – шицко поведзене.

О политичней проституциї висшого ранґу, а ту, з нашей такволаней “виберанковей бази”, нєподзековно з тей нагоди – най кажде кончи за себе и “за народ” кед же може/муши/сце вериц/робиц так. Спомнул сом лєм инстинкт простей громади и механїзем реаґованя того и такого уровня. А цо ше тих, амбицийнєших “бавячох” дотика, їх “бированє” их уж раз лєм утнє там дзе найболяцше – на власним потомстве. Га гей. Дотля дошло.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 108 раз, нєшка 1)