fbpx

На младих очувац „Жатву”

автор злк 23. юлий 2018

Традицийна културна манифестация „Коцурска жатва” того року указала же млади наице дали свойо доприношенє же би ше очувало традицию, фолклор и руску шпиванку. У орґанизациї и прешлих рокох млади дали свойо идеї котри наисце чули старши и дзечнє их прилапели, та так Тамбуранє постава синоним за добру забаву и друженє младих и зазберує вше векше число младих коло „Жатви”  и зоз других местох, нє лєм зоз Коцура. На Централней манифестациї наступели госци и домашнї, котри през концерт приказали квалитетни фолклор.

Єдна зоз провадзацих програмох указала же „нови” млади шпиваче и музичаре зоз Коцура даваю вельку надїю же Коцур и на других наших фестивалох понукнє нову ґенерацию младих вокалох. Нова секция у рамикох КУД „Жатви”, котра порушана прешлого року, профилує и музично формує нових младих тамбурашох, котри указали на концерту же вредно робя и трудза ше же би єдного дня наступали и на других наших фестивалох у оркестру.

Провадзаци програми того року, як и прешлих рокох, понукли стаємну програму, алє заш лєм иншаку, понеже вистава прикрашених склєняних предметох Коцурцом указала цошка нове, а младим на „Литературним вечаре” през окреме интересантну програму приказани и описани приход Руснацох на тоти простори. Драмска сличка у котрей описана писня „Рок 1744. Гук зоз Горнїци” Михала Рамача на шицких присутних охабела моцни упечаток, понеже млади часто забуваю же през цо нашо предки прешли дакеди давно же би пришли на тоти простори и ту вибудовали шицко цо нєшка маю – церкви, школи, образованє, фолкор, шпиванку, фестивали и нєшкайшу „Жатву”. На младих „лєм” же би ю отримали и похопели же чувац руски манфестациї муша нє лєм пре себе, алє и пре ґенерациї котри приходза.

(Опатрене 30 раз, нєшка 1)