Рок малих и вельких ювилейох

автор саб 1. октобер 2018

Зоз заєднїцку виставу роботох младих уметнїкох „Зоз слику вєдно”, хтора почнє того викенду у  Сучасней ґалериї у Суботици, почнє означованє  10 рокох роботи пейцох заводох за културу меншинских националних заєднїцох хтори у найвекшим чишлє жию у АП Войводини – горватского, румунского, словацкого, мадярского и нашого, руского. После Суботици, вистава ше преселї до Нового Саду, потим до Зренянину, и по Новим року, до Сенти.

Поправдзе, меншински заводи за културу, формално основани пред вецей як 10 роками – наприклад, одлуку о снованю Завода за културу войводянских Руснацох Скупштина АП Войводини принєсла 10. марца 2008. року, а наш Национални совит як соснователь 28. марца. Медзитим, як мож провадзиц з медийних архивох, потим прешол єден час у конституованю, з „пробну” роботу ше почало вєшенї, а конкретнєйше аж шлїдуюцого, 2009. року. Прето ше и означованє ювилея установох чия мисия насампредз очуванє, унапредзенє и розвой култури меншинских националних заєднїцох, предлужи и нарок.

Кед слово о нашим Заводу, барз вельке практичне и символичне значенє же и 2019. рок будзе ювилантски. Перше, бо ше трафи у року кед Нови Сад, город дзе му шедзиско, будзе Младежска престолнїца Европи (Опенс2019), а друге, бо у тим року преславиме и 100 роки од снованя Руского народно просвитного дружтва. Значи, у шлїдуюцим року, руска заєднїца на тих просторох на єден способ завре єден полни круг – од снованя РНПД у хторим корень култури, та и єствованя  Руснацох на тих просторох у нєшкайшим значеню, та по Завод хтори ше през предходни 10 (нєлєгки) роки потвердзел як кредибилна институция, алє и место дзе руска култура достава нови димензиї и ровнї, од традицийней, прейґ академскей по алтернативну, иншаку и сучасну.

О конкретних програмох и подїйох вязаних за рочнїцу Заводу „Руске слово” у наступним периодзе будзе детальнєйше писац, а тиж так и провадзиц и медийно потримовац активносци и плани хтори Завод будзе мац у часу пред нами, у хторим ше после полного кругу розпочнє нови.

(Опатрене 45 раз, нєшка 1)