fbpx

Висц зоз проблемох и стануц на свойо ноги

автор др борис варґа 10. януар 2019

НВУ „Руске слово” явна Установа котра ше финансує зоз буджетских средствох, прето гражданє и читаче треба же би мали увид до єй роботи. Нє лєм до успихох, алє и проблемох. А до нового 2019. року НВУ „Руске слово” вошло зоз трома велькима проблемами.

Перши то такволани „капиларни длуства”, котри у 2018. року виношели коло два милиони динари. Вони ше нє одноша на порядне наменске трошенє буджетских средствох достатих зоз Покраїни и Републики, алє на нєвимирени обовязки ґу вонкашнїм сотруднїком и ювилейних наградох роботнїком. Числени гонорарци, колпортере, услуги отримованя, як и особи котри длугорочно заняти у фирми знаю о чим слово. Тоти длуства настали углавним пре обєктивни причини, после того як будинок „Дневник” од 2015. року уведол плаценє жедлярини.

Други проблем ше надовязує на перши, а то селєнє централи НВУ „Руске слово” зоз будинку „Дневник”. Пре приватизацию, после вецейдеценийного пребуваня нашей Установи у тим будинку, НВУ „Руске слово” ше пошвидко будзе мушиц виселїц. Нови власнїк уж вецей раз менял датум покля ше маме виселїц, а ми ше за тото од єшенї акивно пририхтуєме. Розпатрели зме коло дзешец предкладаня и векшина нєвигодни за стан финансийох нашей фирми, котри, знова, под терху спомнутих нукашнїх длуствох.

Треци проблем – нєвигодни условия роботи у Дописовательстве  НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре (у будинку бувшей друкарнї). Найвекши проблем там стари облаки, котри уж на вецей заводи випадовали на улїчку. Анґажовали зме вецей майстрох же би преценєли и часточнє их пооправяли, а єден гварел же пред двацец роками директорку спозорйовал на ризик од гнїца споднїх рамикох. Стан алармантни и глєда урґенцию.

Тиж так, нашо колеґинї у Керестуре робя у нєадекватних условийох, прето же у часци дзе канцелариї препущує закрице. Окреме чежка ситуация после шнїгох и дижджох. Столи и компютери прекрити зоз найлонами, а кабли наполнєни зоз дижджовку…

Най нє споминам жубротаня старших Керестурцох, котрим вше було чежко випендрац ше на други поверх уплациц предплату, оглашку, або найчастейше, In memoriam

О тим ше роками, односно децениями явно нє бешедовало, а кед ше сце ришовац проблеми, муши ше их дефиновац и глєдац виход. То нє йойчанє над чежку долю, алє ше о каждим з тих трох проблемох зоз руководством НВУ „Руске слово” и представителями Националного совиту Руснацох активно дискутує и глєда адекватне и промптне ришенє.

Як заплановане, прешлого року зме розпочали ґрунтовни и проґресивни пременки у Установи. Насампредз, створена основа Документацийного центру „Руского слова” и розпочате диґитализованє и скарбованє шицких змистох „Руского слова” од 1945. по 2018. рок. То длугорочни процес, котри би бул видлївши аж на преславу означованя 100-рочнїци друкованого новинарства по руски 2024. року. Гоч у тей статї спомнути вецей проблеми, до „Руского слова” єст стаємни прилїв средствох и после ришованя голєм єдного проблема, Установа швидко станє на ноги. Прето уж тераз водзиме розгварки зоз новима младима моцами, котри би требали пременїц форму потерашнїх змистох и увесц руске слово до ХХІ вику.

За остатнї дзешец роки анї єдна власц нє принєсла нашей Установи векши, або додатни средства. Напроцив, дотиранє ше рапидно зменшовало. Найбаржей страдала видавательна дїялносц, котрей зоз Покраїни за видаванє кнїжкох лєм од 2015. по 2017. рок – за 11 раз зменшани средства! Прето треба же бизме збили шори. Треба наглас повесц же акцент новей политики Републики Сербиї помагац своїм сонароднїком у дияспори и реципрочно потримац матични жеми же би финансовали свойо меншини у Сербиї. И то леґитимно. Алє прето, браца Руснаци, Горнїцу на ноги и хто цо може най пороби за свой народ, без преволованя за зраду.

Нєшка функция директора скоро каждей установи, та и „Руского слова”, глєда нови приступ: од анґажованя оправяня погнїтих облакох, прейґ функционалного менаджменту, та до писаня новей Медийней стратеґиї Републики Србиї зоз сербску премиєрку Ану Брнабич.

Трудзиме ше, мили читаче, же бисце у тим року були задовольни зоз змистами нашей Установи. А и ви можеце помогнуц – плацце порядно предплату, котра спод каждей економскей цени и купуйце нашо виданя. Так, зоз заєднїцкима моцами швидше станєме на свойо ноги и уж нарок, 2020. року, дочекаме перши значни ювилей – 75-рочнїцу НВУ „Руске слово”.

(Опатрене 92 раз, нєшка 1)