fbpx

Зоз Донателу Версаче и Билом Клинтоном – на Ти!

автор анм 15. юний 2019

Славко Еделински, родом зоз Керестура, после законченей штреднєй медицинскей школи у Суботици, уписал ше на Високу здравствену школу фахових студийох у Беоґрадзе, напрям – физиотерапеут. Од вше любел учиц странски язики, любел путовац, медзитим, о роботи у авио-компаниї нїґда анї нє шнїл.

А живот нас нєпреривно учи же ше найкрасши ствари случую нєплановано, праве так як цо ше и Славкови случела робота стюарда.

– Любим путовац, любим и учиц странски язики, попри анґлийского бешедуєм и по италиянски, алє нїґда сом нє подумал робиц як стюард. На тоту идею сом пришол цалком случайно, на предклад пайташки хтора мала ясну визию же сце буц стюардеса.

Теди, 2011. року, роботи у авио-компанийох зоз Блїзкого Востоку ище нє були на тельо заступени. Масовне реґрутованє роботнїкох зоз державох бувшей Югославиї започало кус познєйше, та ше велї млади теди упущовали до тей авантури покус „на шлєпо”. Медзитим, як спомина и наш собешеднїк добре познати Шекспирово слова – ,,буц порихтани, то шицко”. И наисце так.

– Дубаи у тот час нє бул таки популаризовани. Нє знал сом вельо о тим городзе, нє знал сом цо ме точно чека, алє одлучел сом ризиковац. Пошол сом до Беоґраду на розгварку, придал свою биоґрафию и нє обчековал нїч. После пар дньох, явели ми же сом достал роботу и же мам 20 минути же бим ше спаковал за Дубаи.

Велї нє упутени же буц ст’юард нє значи лєм буц нашмеяни, красни, поприберани… То наисце одвичательна робота хтора вимага шмелосц, дисциплину и роботни звикнуца.

Кед стюарди заменя ноц  за дзень

ПОЧАТНИ ШОК У КАЖДИМ СМИСЛУ

– Мал сом на початку страх од чогошик нового. И попри тим же сом мал искуства у путованю на авиону, нє бул сом сиґурни до чого ше упущуєм. Медзитим, наисце можем повесц же сом мал щесца достац таку добру авио-компанию. Нашо авиони маю коло 750 путнїкох и подзелєни су на 2 поверхи. То „Ербас А380” (АirbusА380), найвекши путнїцки авион на швеце и ту цалком иншаки концепт лєценя. Маю штири мотори, барз су сиґурни, нє чувствую ше турбуленциї и нє чуц мотори. Робота орґанизована так же бизме ше вообще нє почувствовали загрожено.

Дубаи доживює свою ренесансу 90-тих рокох прешлого вику, кед ше починаю будовац помпезни будинки, жительство ше нагло звекшує, а епитети зоз префиксом ,,най” Дубаи достава вше частейше.

– На початку то бул наисце огромни шок. Одходзиш до пустинї зоз хторей справена оаза, пустиньска клима, дакеди и 55 ступнї през лєто, а 40 ступнї просекова температура. Влажносц воздуха дакеди и 100% та витримац тоту пекоту нє лєгко, медзитим, людзе ше там нє шейтаю по улїцох, нє гоня бициґли, вшадзи одходза на автох и шицко на тельо климатизоване же вообще нє мож чувствовац тоту горучаву. З другого боку, бул вельки и културолоґийни шок. Язик арабски, гоч ше и по анґлийски бешедує, наисце вельо розлични култури… Медзитим, з часом, на тельо зме уж були вимишани же зме вообще нє обрацали увагу на фарбу скори або походзенє. Колеґиялни одношеня були вше на високим уровню, бо зме знали же у авионох маме лєм єдни других, и нє було места за даяки конфликти.

Зоз путованьом на авиону, ми ше практично нє рушаме през простор алє през час, а кельо тоти пременки уплївую на нашо здравє, толкує наш собешеднїк.

– На моєй годзинки вше тельо годзин кельо у Дубаию. Помага ми же бим знал у хторей зони мойо цело и розум. Пременка клими ше у тим смислу лєгчейше подноши. Гоч, нє раз були ситуациї же путуєм зоз Дубаию дзе коло 25 ступнї, до Русиї дзе минус 25, думам же вшадзи цепло, та призабудзем вжац жимске облєчиво. Вец ми єдино остава цо скорей купиц жимску ґардеробу або нє виходзиц зоз готелу – приповеда Славко.

Попри тим же прелєцел цалу Жемову кулю, же по вецей раз нащивел векши городи швета, та би аж могол и дац препорученє дзе попиц найлєпшу кафу, кадзи ше прешейтац, хтори парк нащивиц, Славково искуство богатше и зоз тим же на роботи з часом напредовал, та так зоз економскей класи прешол до 1. ткв. ВИП (VIP) класи.

КЕЙПТАУН ПО ЙОГО СМАКУ

– У ВИП класи сом робел пейц роки и то було наисце єдно з найкрасших искуствох у моїм живоце. Упознал сом вельо визначних людзох на шветовим уровню. Од Бил Клинтона, зоз хторим зме бешедовали и о Сербиї и о приватним живоце, а можем повесц же є наисце културни пан. Потим сом упознал рижних спортистох – Новака Дьоковича, Федерера, Надала, велї ґлумици, як цо Никол Кидман (Nicole Kidman), Дженифер Еништон (Jennifer Aniston), Кейти Пери (Katy Perry), Ники Минаж (Nicki Minaj), та аж и оперски диви, рижни визначни особи зоз кральовских фамелийох зоз Дубаию, алє и з Европи – принцезу Италиї, Шпаниї, Шведскей итд.

Од шицких познатих Славко визначує єдну як йому окреме милу, а жаль му лєм же нє мал нагоду висликовац ше зоз ню понеже то по протоколу нє допущене.

– Найвекши упечаток на мнє охабела модна дизайнерка з Италиї, Донатела Версаче (Donatella Versace). Понеже и сам любим моду, провадзим ю, а и добре бешедуєм по италиянски, мали зме надосц заєднїцки теми. Опитала ше ми одкадз сом, бешедовали зме кус о Сербиї, о моїм живоце, о моди… наисце єдноставна и барз приязна жена – гвари вон.

Попри визначних шветових людзох, Славко гвари же на ньго вельки упечаток охабела и прекрасна природа и вельки городи, а окреме би видвоєл Кейптаун у Южней Африки, Рио де Женеиро, Калифорнию, Сидней и Барселону, а шицким тим городом заєднїцки океан, вода, гори, лєси, з єдним словом – природа.

– Городи хтори на мнє зохабели наймоцнєйши упечаток то городи хтори ше находза даґдзе коло води. Єден од тих то и Кейптаун у Южней Африки, гоч вон можебуц нє до тей мири совершени, алє мнє ше барз пачи його ґеоґрафске положенє, ма прекрасни гори, прекрасни погляд на океан, приємну температуру…

Цо ше кухнї и єдзеня дотика, Славко гвари же му спочатку єдла у городох до хторих путовал випатрали як гиєроґлифи, на хтори чловек патри, а нє розуми цо пише, цо наручує, чи то даяка велька животиня або инсект. 

– Вецей раз сом себе полудзенок вибрал так „на шлєпо”, та анї нєшка нє знам цо сом шицко єдол. Пачи ше ми азийска кухня, найбаржей суши и способ на хтори рихтаю месо, алє за мнє италиянска кухня нєпревозидзена,  далєй од нєй нє можем пойсц. Гоч, мушим припознац, наша руска кухня ми тиж барз мила, здогадує ме на дзецинство, а мацерова кухня то цошка цо ми занавше останє у шерцу.

На одпочивку и з наймилшима

Факт же ми часто лєм продукти нашей култури, алє кед чловек даґдзе одпутує, кед упозна други култури и обичаї, ма ше нагоду запитац над своїма становисками и прешвеченями.

Осем роки за Славка були цалком досц же би прелєцел цалу Жемову кулю воздлуж и попрейґа, же би упознал рижних людзох, од тих обичних, по визначних, шветово познатих. Тераз є порихтани за нови виволаня, за нови искуства. Понеже достал понукнуце за роботу у модней индустриї, опредзелєл ше за живот у Ню Йорку – главному городу моди.

– У Ню Йорку мам вельо пайташох, вельо познанства и понуканє за нову роботу, а хтора нє будзе вязана за лєценє, и прето сом надумал там ше застановиц. Ню Йорк ме вше импресионовал зоз свою велькосцу, космополитизмом, то город у хторим вше „пулсує живот”. Щешлїви сом же идзем там и подполно сом порихтани за нови початок – зоз ошмихом бешедує наш собешеднїк, а ми му жичиме же би витворел свойо сни.

ВЕЛЬКЕ БОГАТСТВО

– Путованя ме барз пременєли и вельо того сом научел о себе. Шицки предрозсудки хтори сом мал о одредзених народох, державох, шицко то нєстало. Гоч знам же то нєшка покус уж постал клише бешедовац о прилапйованю и розуменю других, алє то наисце важне. Нє шицки роздумую так як ми, треба розумиц людзох, научел сом прилапиц цудзи думаня, обичаї, културу, з тим рошнєш як особа, преширюєш видогляди и думам же праве то найвекше богатство хторе ношим зоз Дубаию – гвари Славко.

(Опатрене 589 раз, нєшка 1)