Єлена Сивч Велянович нова предсидателька Дружтва Руснацох у Суботици

автор ига/ядю
987 Опатрене

СУБОТИЦА – Пияток, 24. авґуста, отримана виберанкова Скупштина Дружтва Руснацох у Суботици на котрей вибране нове руководство, Управни и Надпатраюци одбор Дружтва.

Пред вибераньом, потерашнї предсидатель Дружтва Иван Гарди поднєсол звит о роботи и финансийни звит за 2017. рок, котри члени Скупштини єдногласно прилапели.

За предсидательку дружтва вибрана Єлена Сивч Велянович, за подпредсидателя Деян Паланчаи, а за членох Управного одбору вибрани Кирил Симунович, Ясмина Пеячки, Мирта Иштванович, Ксения Бркич и Анамария Лендєр.

У новим Надпатраюцим одборе буду Владимир Раґаї як предсидатель, Любомир Папуґа и Мария Ивошевич.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ