Єст ище шлєбодни места

автор злк
766 Опатрене

КОЦУР – У Коцуре вчера, 14. авґуста, орґанизоване предаванє местох за вашарску часц на Кирбаю.

Тарґовцом понукнути вкупно 317 места, а порядни закупци мали предносц и можлївосц закупиц прешлорочни простор за штанди.

Цена єдней коцки, котра велька два квадратни метери, виноши 800 динари, шлєбодни места ище вше єст, а заинтересовани их можу закупиц по Кирбай, та аж и на сам дзень Кирбаю, 28. авґуста.

DSCF4075

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ