Будзе гуманитарне змаганє за Наташу Ґайдош

автор апм
855 Опатрене

ВЕРБАС – Канцелария за младих Вербас, у сотруднїцтве з Омладинским кошаркашским клубом „Вербас” и Дружтвом инвалидох Вербас, нєшка орґанизує гуманитарну акцию за помоц Наташи Ґайдош.

Гуманитарне змаганє помедзи ОКК „Вербас” и КК „Топола” почнє на 19 годзин, у спортскей гали Центра за физичну културу „Драґо Йовович”. Цена уходнїци 100 динари и мож ю купиц каждого роботного дня у просторийох Канцелариї за младих, як и на дзень змаганя, а шицок приход наменєни Наташи Ґайдош.

Хто нє годзен присц, а жада помогнуц, то може окончиц и з уплацованьом средствох на рахунок Наташовей мацери: Весна Ґайдош, Мученїка Папуґи 76, 21466 Коцур. Число рахунку: 160 5800100827500 51.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ