Будзе ше вимагац средства за вецей проєкти у валалє

автор маф
861 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 4. схадзки Совиту Месней заєднїци, 12. октобра, присутни 10-еро члени єдногласно прилапели предкладанє Финансийного плану за 2019. рок хтори будзе прешлїдзени Општини Кула.

У Плану предвидзене з општинского буджету глєдац 4 милиони 140 000 динари за порядну роботу Месней заєднїци и дополнююци 2 милиони 840 000 динари за даскельо найвекши потреби у валалє.

У тих потребох предвидзени пенєж за отримованє Спортскей гали, виробок проєктох за саниранє одводзеня атмосферскей води на даскелїх местох у валалє, проєкт за пейц виходни драги до хотара и средства за оправку и отримованє фонтани, а пре нєдавни вандализми указала ше потреба и за вибудов огради коло Спортскей гали.

Як наглашел предсидатель Совиту Владимир Олеяр, тоти предкладаня буду прешлїдзени локалней самоурави, а цо з того будзе и прилапене, насампредз за  дополнююци средства, будзе ше знац у децембру.

Олеяр обвисцел членох Совиту же ше 20. октобра орґанизує велька акция розкерчованя старей часци теметова, цо започате прешлей яри. Вон поволал и членох Совиту и жительох же би ше уключели до акциї, а своїх членох окреме поволали и предсидателє валалских здруженьох Конїцкого клубу „Русин” и Рибарского здруженя „Коляк”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ