Будзе подписане спорозуменє о сотруднїцтве и зоз Землинску Теплицу у Словацкей

автор маф
986 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Совит Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур на вчерайшей схадзки єдногласно прилапел финансийни звит за 2016. рок, а одлучене и же би МЗ подписала спорозуменя о сотруднїцтве и зоз Земплинску Теплицу у Словацкей (дакедишнї Керестур), з хтору ше уж сотрудзує, як цо то скорей подписане з Перечином у України.

Цалосни приходи Месней заєднїци влонї були 8 милиони 325 067 динари, дзе 5 милиони 65 294 динари зоз самодоприносу, 2 милиони 810 833 динари з буджету Општини Кула и 788 480 динари власни приходи.

И на тот завод констатоване же векшина планованих инвестицийних роботох у прешлим року у Керестуре нє витворена, так же скоро 11 милиони динари зоз самодоприносу зоз скорейших и прешлого року пренєшени до 2017.  року. Часц тих средствох опредзелєна за виробок проєкту за будуцу фабрику води, часц за инвестицийни укладаня, а часц наменєна за дотациї у спорту, образованю, култури и здруженьом гражданох.

Члени Совиту принєсли одлуку о вименки висини волонтерского додатку предсидательови Совиту МЗ, хтори тераз будзе 10 000 динари мешачно.

4-MZ-02

На вчерайшей Схадзки бешедоване и о старим проблему з кравами з фарми на дакедишнєй економиї, хтори знова блукаю по околїску и уж направели вельки чкоди на польох под житом.

Як гварел предсидатель Совиту Владимир Олеяр, тих дньох члени Совиту обишли хотар, фотодокументовали „катастрофални стан” и о тим знова обвисца висши инспекцийни орґани и медиї, понеже влонї нїяки инициятиви МЗ же би ше тот проблем ришело нє дали резултати.

4-MZ-03

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ