Буря у розуме

автор мирослав задрепко 18. авґуст 2018

Каждого року концом юлия на тим нєщешлївим Балкану почина масовна хистерия пре означованє воєней акциї „Олуя”. У Горватскей славя, правя параду, шейтаю ше по Книну зоз заставами, дзеля ордени, а у Сербиї ламентую, здогадую кельо Сербох остало без домох, кельо страдало и так далєй. Кажде зоз свойого боку спатра ситуацию и то цалком у шоре, алє нє у шоре зоз того правиц „event”, односно подїю.

Же бим нє бул погришно похопени, розумим я же 5. авґуст за Горватох важни датум, розумим и же теди заокружели свою нєзависносц, розумим и же велїм Сербом то найгорши дзень у живоце, же теди страцели шицко, алє од теди прешло 23 роки, а и єдни и други зоз вше вецей еланом, ентузиязмом и пенєжом уходза до цалей приповедки у вязи означованя 5. авґуста. Яґод, шицки проблеми у обидвох державох ришени, благостан чури зоз чопа, єме кавияр, нєт нєзанятих, плаци на европским уровню, та ше можеме забавяц зоз датумами и историю. Кед би голєм так було. А понеже є нє, точнєйше шицко контра од гевтого цо сом начишлєл, гайде най правиме паради, воздзвигуєме националну гордосц и дискретно плюваме по гевтих других. Най людзе жию у прешлосци, док ґод им розум у прешлосци, нє буду штудирац о терашньосци и мож робиц цо сцеш, як сцеш. Мож и даяки закон предриляц хтори ше людзом нє пачи, даяку нову порцию увесц, лєбо стару кориґовац. Койцо мож интересантне направиц кед людзе патра споза, а нє опрез себе.  Мож и вихасновац „buff” националного єства и народу повесц, наявиц дацо цо би им вельо чежше припадло кед би нє були у станю националней опитосци.

Алє можебуц и найвекши проблем у вязи зоз шицким тим, то же народ таки, яки є, останє у тим станю опитосци и после 5. авґуста и вец цала приповедка о вимирйованю, заєднїцких проєктох, розвою економского сотруднїцтва пада до води. У державней служби досц єдна особа хтора подоєна зоз национализмом же би вам дацо закочела, наприклад, врацанє вибеженцох до своїх обисцох. Тиж так, кед пойдзеце до сушедней держави и прегварице на гевтим другим язику, досц єдна особа хтора на вас боком будзе патриц же би вам зґадзела одпочивок. Тиж так, капитал нє пойдзе там дзе криза и нє потрима проєкти хтори уключую повадзених партнерох. Шицко тото би лєгко могло пременїц кед би политичаре то сцели. Нажаль, сумням же ше то случи без интервенциї такволаних центрох моци. Алє понеже и вони маю свойо бриґи, нє верим же им скубанє пар улїци далєй о нїх завадза, док звада нє у їх дворе. Зоз другима словами, оддихнїце дакус, а нарок, там даґдзе концом юлия, порихтайце ше за нову дозу национализма и обвиньованя на державним уровню.

(Опатрене 75 раз, нєшка 1)