Буц лєпши – як мотив

автор А. Паланчанин 19. януар 2017

Рок за нами бул богати кед слово о спорту. Од малих валалских теренох, та по вельки шветово арени нашо спортисти зазначели добри успихи. Дахто би повед – вше мож лєпше! Тота констатация точна, а може буц поровнана зоз мотивом вецей шицким спортистом же би у тим року посцигли ище лєпши резултати.

Концом прешлого року означели зме, за нас, вельку спортску рочнїцу – 25 роки Спортских бавискох „Яша Баков”; отримани 31. Лєтнї Олимпийски бависка у Бразилу; фодбалере коцурскей Искри на першим месце, а Бачкей и Русина у верху таблїчкох своїх лиґох. Млади каратисти Русина и у прешлим року були успишни на числених татамийох.

НАША НАЙВЕКША СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЯ

Перши Спортски бависка под меном нашого славного спортского учителя Яши Бакова, отримани 1. авґуста 1992. року у Коцуре. Одбавени були турнири у малим фодбалу и шаху. До того часу то були спортски бависка НВУ „Руске слово”. Инициятива же би ше бависка отримовало зоз новим меном рушела зоз Руского Керестура. Од теди по нєшка отримани 25 спортски стретнуца. Од теди по нєшка вельо того ше пременєло. Вшелїяк на лєпше. Бависка достали свойо праве значенє, постали институционализовани. Поставело ше правила бависка, уведло ше пропозициї. Тераз ше отримує 16 екипни и 6 поєдинєчни турнири. До бавискох, так повесц, шицки места уключени. На змаганя поряднє приходза екипи зоз Горватскей, а дакеди и зоз других державох. Найзначнєйше, же штварцину вика бависка сполнюю фундаменталну вимогу –  сходзиме ше и упознаваме през спортски турнири.

Шветочносц з нагоди ювилея 25 рокох Спортских бавискох „Яша Баков” и 110 рокох од народзеня нашого спортского учителя, отримана у Дюрдьове, його родним месце.

ТРОЙО РУСНАЦИ НА СПОРТСКИМ СПЕКТАКЛУ У РИЮ

Того лєта у Рио де Жанеиру, у Бразилу, отримани 31. лєтнї Олимпийски бависка. Наша держава виборела пласман за участвованє на Олимпийских бавискох у 11 спортох. У екипи були вкупно 74 спортисти.

Вельо часу, упартосци, а ище вецей любови треба же би ше сни претворели до реалносци. Окреме у спорту, и кед ше жада буц у дружтве найлєпших спортистох швета и на найвекшим спортским змаганю – Олимпияди. Давного 1936. року на Олимпияди у Берлину свой сон витворел наш славни спортски учитель Яша Баков. Прешлого року сон до реалносци претворели тройо Руснаци – одбойкашка Бянка Буша, дзешецбоєц Михаил Дудаш и др Владимир Гаргаї, як член нашей ватерполо репрезенрациї.

Бянка зоз свою екипу освоєла стриберну медалю, Михаил мал добри резултати, алє пре покалїченє одустал од змаганя, а дохтор Владимир Гаргаї зоз ватерполистами Сербиї крочел на найвисшу ґарадичу зоз златну медалю на першох.

Резултат зоз хторим кажди Руснак може буц горди. Окреме кед ше вежнє до огляду же зме пред осемдзешат роками мали лєм єдного представителя на найвекшим планетарним спортским змаганю.

УСПИШНИ ФОДБАЛЕРЕ, СТОЛНОТЕНИСЕРКИ, КАРАТИСТИ…

У року за нами отримане 15. Европске першенство у  фодбалу. Отримане є  у Французкей, aлє нажаль, нашей репрезентациї ше нє удало пласовац на змаганє. Гоч зме були ощербени за тото змаганє, мали зме нагоду уживац на змаганьох наших валалских фодбалских екипох.

По законченю змаганьох у єшеньскей часци фодбалского першенства у подручних фодбалских лиґох – коцурска Искра у своєй лиґи змаганя закончела на першим месце, а Русин и Бачка у своїх подручних лиґох (Зомбор и Нови Сад) маю барз добри пласман – на шестим месце. З оглядом на велї пременки и реорґанизациї лиґох, нашо фодбалски екипи посцигли барз добри резултати. Вшелїяк, екипи можу мирно чекац ярнє предлуженє, а будзе часу виправиц и дзепоєдни гришки у бависку. Понеже нашо фодбалски екипи од прешлей єшенї бавя у реорґанизованих лиґох, посцигнути успих ище векши.

На  концу, вельки упихи и у прешлим року зазначели керестурски столнотенисерки и каратисти.

На турнире “Трофей Бечею” керестурска млада столнотенисерка София Ковач завжала високе треце место и достала бронзову медалю.

Вельки успих призначели пецеро млади каратисти рускокерестурского Русина на Купу Сербиї хтори отримани у Беоґрадзе. Освоєли аж пейц медалї у борбох у своїх катеґорийох. У катеґориї кадеткох, Сара Планчак освоєла перше место, Анамария Няради друге, а Кристина Катона треце место, док спомнути три каратистки, як екипа, освоєли перше место. У катеґориї пионирох Теодор Няради освоєл друге место, а у тей катеґориї на Купу Сербиї ше змагал и Ґлориян Штранґар.

Таки успихи наших спортистох очекуєме и у рокох хтори пред нами. Вериме же буду ище лєпши.

(Опатрене 204 раз, нєшка 1)