Векши средства за софинансованє новинох на язикох националних меншинох

автор пбпв/там
1k Опатрене

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович уручел нєшка рочни контракти о софинансованю представнїком новинско-видавательних установох хтори видаваю новини на язикох националних меншинох, за цо у буджету АП Войводини за 2018. рок опредзелєни 278 милиони динари, пейц одсто вецей як у прешлим 2017. року.

„Информованє на меншинских язикох од початку єден з найзначнєйших приоритетох тей Покраїнскей влади, бо воно од винїмней важносци за очуванє самобутносци националних меншинох”, визначел, з тей нагоди, предсидатель Мирович.

Прецизуюци же контракти уручени представнїком дзевец новинско-видавательних хижох, хтори информую на 8 язикох националних меншинох и видаваю вкупно 22 новини и часописи, Мирович визначел же тоти медиї промовую вредносци хтори припадаю нє лєм националним меншином, алє шицким хтори жию у АП Войводини.

За наиходзаци роки Мирович наявел векшу потримовку меншинским медийом, же би ше посцигло уровень финансованя як у 2014. року.

Наглашуюци же Покраїнска влада щири приятель и партнер новинско-видавательним хижом хтори видаваю новини на язикох националних меншинох, Мирович поволал їх представнїкох на каждодньову комуникацию, з цильом заєднїцкого ришованя шицких проблемох зоз хторима ше тоти установи зочую.

Контракти о софинансованю нєшка уручени новинско-видавательним хижом хтори информую на мадярским язику „Magyar szo” и „Hét Nap, на словацким язику Hlas ľudu”, на румунским Libertateа”, на  руским язику „Руске слово”, по горватски „Hrvatska riječ, по українски  „Ридне слово”, Бунєвацкому информативному центру и Македонскому информативному центру.

За Новинско-видавательну установа „Руске слово” по тим контракту за 2018. рок опредзелєне вкупно 32.640.000 динари. За новини  „Руске слово” 27.576.800, за часопис „Заградка” 2.532.000 динари и за часопис МАК по 2.532.000 динари, цо вкупно за 1.554.000 вецей як у 2017. року. Средства ше достанє як порядну мешачну субвенцию, цо значи на 12 мешачни рати у року.NS potpisivanje ugovora APV-Ruske slovo 2018-02-06 (1)

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ