Виберанки, як и кажди други?

автор иван сабадош 11. новембер 2018

Внєдзелю отримани виберанки за нови зволаня националних совитох 22 меншинских националних заєднїцох хтори жию и витворюю свойо права на културну автономию у Републики Сербиї. За виберанки хтори орґанизовани на вецей як 900 виберацких местох приявене було кус вецей як пол милиона гласачох, хтори могли гласац за скоро 60 розлични лїстини. Кед ше шицко тото зна, ясне же меншински виберанки вельки, обсяжни и „шипляви” процес хтори орґанизовац и витвориц може лєм озбильна институция як цо Републична виберанкова комисия. Важаци закони єй тот задаток и зверели, алє думаня же як го вона сполнєла, мало повесц же подзелєни.

Гоч сама оценєла же виберанкови процес бул цалком транспарентни, скоро єдинствена оцена колеґох хтори го провадзели, же Комисия з тей нагоди була „таїнствена” як нїґда потераз. Пробованя достац голєм даяки урядово, полуурядово лєбо нєурядово информациї по порядним протоколу, лєбо гоч заобиходней драги, були униформно нєуспишни, аж по першу урядову конференцию РВК, отриману вовторок пред вечаром, вецей як 40 годзини после завераня виберацких местох. Вшелїяк же тот вакуум спричинює рижни коментари и обаваня при заинтересованей явносци, и нє богзна як  доприноши довирию гласачох и учашнїкох виберанкох до институцийох.

Остатнї векши виберанки у Сербиї отримани того року початком марца, кед гражданє Беоґраду гласали за одборнїкох Скупштини Городу. На тих виберанкох право гласа мали милион и 600 тисячи гласачох, хтори го сполнїц могли на 1 200 виберацких местох. Перши и прелиминарни резултати, хтори ше познєйше указали як барз прецизни и скоро цалком точни, познати були исти вечар. Правда, виберало ше лєм єдно цело, а нє 22, поверхносц главного городу забера лєм 3,5 одсто державней териториї, а було лєм 11 лїстини за хтори мож гласац, алє Беоґрадянє уж даскельо годзини по завераню гласацких местох бизовно знали хто им будзе водзиц город, а хто скупштину увидзи лєм звонка.

Нам за тото спознанє, голєм дочасове и прелиминарне, требало скоро цали два днї.

Виберанки за национални совити, гоч их розписує ресорне Министерство а нє Народна скупштина, по шицким другим би мушели мац статус и финансийну потримовку, як и кажди други виберанки у держави. На концу концох, и уключованє Републичней виберанковей комисиї потвердзенє такого становиска. Нїяка то нє велька и нова мудросц – о тим ше бешедує, и исте ше зауважує одкеди запровадзене виберанє совитох на  директних виберанкох. Проблем же ше о тим кус бешедує пред нїма, ище дакус после, и вец ознова нїч… по шлїдуюци виберанкови циклус.

(Опатрене 76 раз, нєшка 1)