Влада Сербиї о трох законох за унапредзенє положеня меншинох

автор ртв
962 Опатрене

СУБОТИЦА – Влада Сербиї на нєшкайшей схадзки розпатри три закони котри значно унапредза положенє националних меншинох у Сербиї, наявел министер державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич на вчерайшей схадзки у Суботици отриманей зоз представнїками мадярскей, горватскей, бунєвацкей и нємецкей меншини и єврейского союзу.

Слово о вименкох предписаньох котри ушорюю функционованє националних совитох, права и шлєбоди припаднїкох националних меншинох и урядове хаснованє язика, гварел Ружич.

Понеже того року буду отримани виберанки за национални совити, потребне же би национални совити превжали потребни активносци на информованю припаднїкох меншинох о упису до Окремного виберацкового списку, а кед ше розпишу виберанки, и о поступку гласаня.

Национални совити цела прейґ котрих национални меншини витворюю зоз Уставом ґарантовану самоуправу у утвердзених обласцох дружтвеного живота, прето важне же би гражданє були добре и на час информовани о шицких активносцох у виберанковим процесу, гварел Ружич.

Вон додал же по 5. юний мож приявиц и проєкти котрим циль унапредзенє информованя на язикох националних меншинох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ