Волонтере рисую мотиви руских парткох по бициґлох

автор мар
983 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У цеку Медзинародни волонтерски камп „На двох колєсох” у орґанизациї МВС – Младих виглєдовачох Сербиї, одвива ше у рамикох активносцох локалного Туристичного здруженя Руски Керестур, а будзе тирвац по 5. авґуст.

Каждодньово активносци волонтерох подрозумюю дополадньову роботу на оправяню бициґлох, пополаднями орґанизовани рижни активносци за препровадзованє шлєбодного часу. Оправянє бициґлох идзе по планє, так же тераз кажда офарбена на било або червено, а у цеку вирисовйованє мотивох руских парткох по нїх.

Штварток, 27. юлия, шлєбодни час препровадзели на креативней роботнї зоз женами зоз Здруженя „Байка”, правели капущанїки, галушки, таргонї и ґаґорки.

01.08.2017. 047

Пияток, 28. юлия, шлєбодни час волонтере препровадзели у Руским народним театру „Петро Ризнич Дядя”. Видзели як випатра руске народне облєчиво, та ше шицки и пооблєкали до ньго. Ютредзень участвовали у заєднїцкей роботней акциї Дому култури Руски Керестур, дзе помагали пририхтац нукашньосц за билєнє.

Внєдзелю за волонтерох бул орґанизовани вилєт до Коцура дзе нащивели етно хижу, а пополадньово годзини препровадзели на вербаским базену.

Медзинародни волонтерски камп подрозумює толерантносц и мултикултуралносц, та пондзелков шлєбодни час препровадзели у представяню културох и обичайох волонтерох. Представена ирска, финска, французка, италиянска и сербска култура, обичаї, єдзенє и препознатлїви продукти.

01.08.2017. 038

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ