Волонтеризем, едукация и друженє

автор мазг 25. авґуст 2017

Школярка другей класи Ґимназиї на руским язику рускокерестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” Тереза Будински з Керестура од 23. юлия по 6. авґуст участвовала у полуволонтерским кампу у Нємецкей, у рамикох програми медзинародней мобилносци и диґиталних схопносцох младих людзох з руралних штредкох – RUR.IT.A.N.I.A.

Попри волонтерох зоз Сербиї, у Манебаху, малим валалє у Нємецкей, два тижнї пребували и млади зоз Греческей, Польскей, Французкей и Нємецкей, як и їх лидере.

– Вєдно нас було 25 волонтерох. Зоз Сербиї зо мну були и млади зоз Южней Сербиї, а наша лидерка була Александра Стоянович. То бул полуволонтерски камп, понеже зме кажди дзень по штири годзини робели, алє зме мали и преподаваня. Єдна ґрупа, у хторей була и я, правела терен за одбойку, а друга ґрупа орґанску заграду, хтору потим буду хасновац жителє того валалу, хторих єст лєм 300. Тиж так, кажди дзень зме мали и преподаваня и роботнї, углавним о интернету и социялних мрежох. Пред тим кажде у своєй держави достал таблет, же бизме на роботньох шицки були ровноправни, бо можебуц дахто нє ма таки модерни телефон, як дахто други – толкує Тереза, хтора ше з того путованя врацела полна з упечатками и краснима памятками.

– Презадовольна сом. Нове искуство ми було и же зме спали у шатрох, а пачело ше ми и тото же там дзе зме були змесцени, дас три километри од Манебаху, нє було интернету, та зме ше шицки дружели. Кажди дзень зме ишли пешо до валалу, а його жителє нам помагали, ношели нам єдзеня, аж и городоначалнїк часто ходзел ґу нам – гвари вона и визначує же Манебах прекрасни валал – мали, алє богати.

– У тим валалє биваю лєм штверо дзеци, нєт школи и подобне, маю лєм пиварню и цукрарню, а по перши дутян им треба седем километри. Медзитим, гоч є мали, вон центер тей општини. Там шицки валали барз позбивани. Ишли зме пешо и на маґарцох дас 25 километри, дзе зме обишли и други места – наглашує Тереза. 

Млади зоз Сербиї своїм парняком зоз других державох порихтали „сербски дзень”, варели им пасулю и пражели палачинки, хтори ше им окреме пачели.

– Були таки одушевени з палачинками, бо вони звикли на тоти америцки. Медзи собу зме бешедовали по анґлийски. Приповедала сом им и о Руснацох, бо нїхто з нїх, аж анї млади зоз нашей жеми, нїґда нє чули за нас. Єден хлапец ше барз интересовал и дас тидзень ше ми випитовал о Руснацох – гвари вона.

До того проєкту, хтори реализую и Млади виглєдоваче Сербиї – Волонтерски сервис Сербиї, керестурску Школу уключела педаґоґиня Любица Няради, а закончуюца схадзка, на хторей учашнїки з нашей жеми буду бешедовац о упечаткох, будзе отримана у октобру–новембру того року.

И МАРКО БУИЛА УЧАСТВУЄ У ПРОГРАМИ

Попри Будинсковей, до програми RUR.IT.A.N.I.A. на конкурсу бул вибрани и єй товариш з класи, Марко Буила з Коцура, хтори праве тераз, од 21. авґуста по 3. септембер, у Белґиї. Вони двойо уключени медзи 10-ерих младих зоз Сербиї, а у цалим проєкту, хтори ше реализує у Сербиї, Белґиї и Нємецкей, участвую сто млади од 16 до 22 рокох, з дзешец европских жемох.

zadatki

(Опатрене 182 раз, нєшка 1)