Вчера отримана схадзка Скупштини општини

автор апм
997 Опатрене

ВЕРБАС – Вчера, 28. новембра, отримана шеста схадзка вербаского локалного парламенту, на хторей прилапене Предкладанє одлуки о месних заєднїцох на подручу општини Вербас.

Окрем того, констатоване задзекованє єдного одборнїка и потвердзени мандат новому одборнїкови, а вигласане и предкладанє ришеня о менованю Комисиї за запровадзованє виберанкох за совити месних заєднїцох у општини Вербас.

Представнїки опозицийних странкох мали вецей амандмани и предкладаня вименкох и дополнєньох точкох Дньового шора, хтори скупштинска векшина нє прилапела.

ruthen 1

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ