Гекланє ознова у моди

автор Сенка Иван 10. фебруар 2017

Ридко хто у давних часох закончовал факултет. Єдине цо було важне то виучиц даяке ремесло, од хторого годно зарабяц. Так то було дараз. Но, часи ше меняю. Тото цо дакеди важело, га… тераз то, анї нє вше так. Медзитим, кед патриме на моду, можеме обачиц же ше шицко враца, лєм дакус иншак повирабяне, та чом би ше, вец, и стародавни роботи нє врацело до моди. Наталия Лазор зоз Коцура у Новим Садзе закончела Медицински факултет, напрям Медицинска рехабилитация – физиотерапия. Медзитим, нє роби у фаху. Лєм дзекуюци єдней роботнї гекланя на хторей була, Наталия з часом розробела роботу и почала ше озбильнєйше занїмац зоз тоту файту ремесла (уметносци). И на концу то претворела  до єдней малей, особней роботи.

Дзе ши ишла на курс гекланя и кельо вон тирвал?

Наталия Лазор: У Матки, у Новим Садзе була орґанизована, най так повем, роботня, як ше гекла. То нє тирвало длуго, лєм даскельо годзини, и то лєм єден дзень. Так же, нє длуго и аж и нє досц же би ше звладало цалу технїку. Алє, добре, я после того предлужела сама вежбац и, ниа, идзе ми помали. Вони нам обяшнєли и указали основни напрямки, а на нас було… або ше далєй тому пошвециц, або же би шицко остало лєм на тих даскелїх интересантних годзинох гекланя.

IMG_2999_700x1050Швидко ши звладала технїку, чи ци було чежко?

НЛ: Щиро, було ми досц чежко. Мнє то зацикавело, алє якош з початку ми нє барз ишло. Медзитим, була сом упарта, вельо раз сом дацо започала, погришела, та заш одпочатку.  Алє цо тераз, так сом на своїх гришкох и научела. Барз ше ми пачело же як зоз нїчого цошка настава. Нє одуставала сом и поряднє сом вежбала, так же то заш лєм дало добри резултати.

У нєшкайшим чаше модерне буц маникирка, педикирка, козметичарка, фризерка… Як ше ти опредзелєла за, най повеме, єдно стародавне ремесло?

НЛ: Нє знам анї сама. Була сом на тей роботнї, попачело ше ми, и лєм сом предлужела. Нє знам, можебуц праве прето же то нє дацо цо роби кажда друга дзивка и дацо цо ридко можеме найсц, а и ридко хто од младших то зна робиц.

Цо геклаш? Кому тоти виробки  наменєни дзецом, чи одроснутим?

НЛ: Геклам и за дзеци, и за одроснутих. Тераз то углавним шапки, шали, пантлїки за власи, футроли за телефони и други прикраски.

Кельо часу треба же би ши дацо вигеклала, напр. шапку?

НЛ: Завиши яка шапка, яка мустра ма буц на нєй, кельо фарби треба викомбиновац, алє можем повесц же треба дзень-два.

IMG_20161019_205934_788x1050Кед шицко порахуєш, можеш свою роботу наплациц по реалней цени?

НЛ: Щиро поведзено, чежко мож предац по реалней цени. Окреме кед ше рахує уложени труд, час, сцерпенє при гекланю… нє мож то шицко наплациц. Алє, якош ше нє обтерховюєм зоз тим, а тот нєдостаток у динарох надополнює ми задовольни ошмих того, хто дацо одо мнє купел.

Викладала ши даґдзе свойо роботи, напр. на даяких штандох дзе ше предава ручно направени виробки?

НЛ: Потераз сом нє викладала, алє дали сце ми добру идею. :) Лєм мушим ещи вельо робиц и геклац же бим мала достаточно ствари на предай.

Дзе мож опатриц твойо роботи?

НЛ: Можеце видзиц мойо роботи на Фейсбук боку Hekleraj – Natalija, Kucura

Кед дахто жада дацо окремне, цо нє маш у тей хвильки, може и наручиц?

НЛ: Може, як да нє. Гоч, я углавним и геклам по нарученьох, алє вше мож направиц исте, лєбо дацо додац, або одняц. Хто цо пожада, мож вигеклац.

FB_IMG_1482828793118Плануєш прешириц роботу, або можебуц отвориц и свою предавальню гекланих предметох?

НЛ: Плануєм прешириц роботу, у смислу же бим научела геклац ещи даяки ствари. Мам цо ещи учиц, а предавальню затераз нє плануєм отвориц, цо нє значи же ше то раз нє пременї.

(Опатрене 148 раз, нєшка 1)