Гласанє о новим планє реорґанизациї „АБЦ ФУД” одложене

автор мар
1.1k Опатрене

ЗОМБОР/РУСКИ КЕРЕСТУР – На предкладанє фабрики „АБЦ ФУД” з Руского Керестура вчера 16. юния, у Привредним судзе у Зомборе отримана судска розправа о прилапйованю нового, Напредок пририхтаного плану реорґанизациї „АБЦ ФУД”, з чим би дотерашнї, хтори тераз застановени, престал важиц.

Спред предкладателя Напредок пририхтаного плану реорґанизациї адвокат Божидар Ґрба, власнїца Хладзальнї Виолета Шулеич, правнїца Ясмина Вукелич и сотруднїк-интерни ревизор Андєлия Келияшевич вимагали одкладанє розправи пре нєдосц часу за розпатранє заувагох поверительох хтори сцигли на План, а остатню заувагу судийка Привредного суду у тим предмету Биляна Перич им придала праве на тей розправи.

Дочасови предликвидацийни управнїк „АБЦ ФУД” Милош Шешевич тиж вимагал одкладаня поступку голєм за мешац, пре спатранє ситуациї и евидентованє шицких поверительох, же би ше достало реалну слику стану, односно длуствох фабики.

Попри числених поверительох Хладзальнї з Руского Керестура, котрих представяла овласцена адвокатка др Мария Йоксович, на розправи присуствовали и представителє поверительох з „Дунай осиґураня”, „Дженерали осиґураня”, Телекому Сербиї, Банки „Интеза”, Автономней Покраїни Войводини, „Делта аґрару”, та аж и з „Аґрокомерцу” з Македониї.

Предшедуюца на вчерайшей розправи судийка Биляна Перич прилапела як арґументовани предкладаня за одкладанє гласаня о прилапйованю Напредок пририхтаного плану реорґанизациї „АБЦ ФУД”, а од присутних поверительох вимагала усмене потвердзенє чи оставаю при поднєшених заувагох, цо шицки и потвердзели. По спатраню заувагох, за цо дати час од осем днї, судийка у законским терминє закаже шлїдуюцу судску розправу.

Адвокатка поверительох з „Д-класи”, векшином з Керестура, Мария Йоксович потвердзела же су и далєй за шицки 20 придати зауваги процив нового плану реорґанизациї, а окреме наглашела потребу же би ше шицки документи преложело на руски язик и судску розправу водзело и по руски.

Най здогаднєме, у Напредок пририхтаним планє реорґанизациї „АБЦ ФУД” предложене и же би ше з терашнїм Планом реорґанизациї уж за 40 одсто зменшани остаток длуства паприґаром и малим фирмом зменшало за 60 одсто и виплацовало го пейц роки, з мированьом од дзевец мешаци и рочну камату 1 одсто.

1-ABC-02

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ