Даскельо мертви людзе ше зобудзели пре свою гражданску длужносц

автор себастиян няради
2.1k Опатрене

Як ,,Руски Нюз” дознава, функционере странкох бегали по теметовох и питали ше мертвим же чи би пришли гласац. Велї з нїх пристали на таке, бо им уж було длуго лєжац.

,,Поправдзе, будза ме вони вше кед виберанки, алє на прешли виберанки сом нє пошол. Тераз сом бул, добри тоти людзе котри приходза по мнє, толкую ми през  драгу за кого мам гласац, кед тото одробим, достанєм и сендвич зоз саламу! Я тот сендвич дзечнє поєм и вец сом мирни два роки по нови виберанки” – гварел бляди, стари, наисце стари чловек.

,,Перше ми муша повесц за кого мож гласац, потолковац ми. Я умар ище у Кральовини СГС, та нє знам. Нє любим сендвичи, вше волїм дацо з ложку поєсц. Даю вони мнє вше и пенкало, алє я волїм заокружиц зоз пирком з гуски. Нє можем вериц кельо Сербия напредовала, голєм 20 роки є опрез Кральовини СГС” – гварел одушевени мертви чловек.

,,Аааааааааааа! Сцем назад  до пекла,  модлїм вас! Нач сце ме будзели, сцем назад  до пекла, там рай у одношеню на тото цо видзим ту!” –  кричаци бегал старши чловек.

Як НЮЗ дознава, вецей як 200 000 мертви вишли на виберанки и того року, даєдних сце можебуц и видзели, даєдним лєм душа будзе гласац. Випатра нє лєм ми гладни, алє и мертви.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ