Делеґация Комитету експертох ЕУ з представнїками Совиту

автор мар
967 Опатрене

КУЛА − Вчера у Кули предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач и секретар Таня Арва-Планчак представели свой Прилог Штвартому звиту о запровадзованю Европскей повелї о реґионалних и меншинских язикох Комитету експертох Европскей униї, котри Сербия придала Совиту Европи.

Штварти периодични звит виробело Министерство за людски и меншински права, на основи прилогох републичних и покраїнских орґанох, єдинкох локалних самоуправох, як и других институцийох релевантних за применьованє Повелї, а медзи нїма и шицких националних совитох.

Делеґация Комитету експертох ЕУ ше найбаржей интересовала за ситуацию у руских медийох, хаснованє руского язика и писма у урядових институцийох локалних самоуправох, културну продукцию, спатраюци з аспекту на яки ше способ держава одноши ґу тому и кельо финансийно помага.

Як гварела Таня Арва-Планчак, локални медиї после приватизациї страцели на квалитету програми, а цо ше дотика средствох за видавательну дїялносц и културу, вони остатнї роки зменшани и по даскельо раз.

Ковач спозорел на проблем службеного хаснованя руского язика, гоч є урядови у пейцох општинох и у Городзе Нови Сад, нє мож го хасновац у державних институцийох, нє исную формулари на руским язику, а водзенє судского поступку на руским язику ше анї нє витворює. Ґу тому, нє почитує ше анї Одлука о визначованю заставох и символох националних меншинох у локалних самоуправох дзе ше хаснує руски язик як урядови.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ