Днї Миколи М. Кочиша почню на ютре з Округлим столом

автор ядю
1.1k Опатрене

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох на пияток, 1. децембра, почина манифестация Днї Миколи М. Кочиша у Новим Садзе, у орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу, а будзе отворена з Округлим столом.

Програма почнє на 12,30 годзин и подзелєна є на два часци. У першей будзе означена 140-рочнїца од народзеня Дюри Биндаса (1877–1950), а у другей ше будзе бешедовац на тему „Културолоґийни процеси у сучасней русинистики”.

Пред Округлим столом, тиж у Заводзе, будзе отримани Управни одбор Дружтва за руски язик, литературу и културу у преширеним составе на 10 годзин, и Скупштина Дружтва на 11 годзин.

Отримованє тей манифестациї помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирским азаєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини –национални заєднїци, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ