Догварене отримованє 4. Лєтней школи у Попраду

автор жко/маф
1.4k Опатрене

ПОПРАД/СЛОВАЦКА РЕПУБЛИКА – Представнїки Националного совиту Руснацох у составе Славко Рац предсидатель НСР и Желько Ковач предсидатель ВО, першого дня пребуваня у Словацкей Републики, вовторок 13. фебруара, нащивели Штредню одборну школу у Попраду и зоз директором тей школи паном Васильом Кузмяком, догварели термин отримованя штвартей по шоре Лєтней школи

Того року Лєтна школа би ше требала отримац од 02.07. по 08.07.2018. року, а у розгварки зоз директором Кузмяком, визначене добре струднїцтво нашей школи зоз школу у Попраду и вихаснована нагода поволац их же би того року нащивели и Руски Керестур.

05 - Slovacka Poporad 1
Предсидатель НСР Славко Рац и предсидатель ВО НСР Желько Ковач нащивели и заменїка городоначальнїка Попраду и посланїка у Прешовским самосправним краю (СПК), пана Igora Wzoša хторому представена руска  заєднїца у Републики Сербиї и достата його потримовка за имплементацию Спорозуменя, хторе пред даскельо роками подписане помедзи АПВ и СПК.

Понеже концом прешлого року були виберанки у СПК, а Igor Wzoš бул єден од посланїкох хтори гласал за тото спорозуменє и обецал  свою особну потримовку же би ше спорозуменє витворйовало у цо вецей активносцох.

Дотхнута и тема привредного сотруднїцтва медзи нашима привреднїками и привреднїками зоз Попраду.

После тей розварки делеґация ше стретла зоз орґанизаторами културного
лєта у Попраду, на хторим би могли участвовац и нашо КУД-и.

На насловней слики злїва на право: Славко Рац, Igor Wzoš, Желько Ковач, Василь Кузмяк

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ