Достати камион за одвоженє одрутних водох

автор влдї
877 Опатрене

ШИД – Вчера ЯКП „Водовод“ зоз Шиду достало камион за превоз одрутних водох, дзекуюци програми Америцкей аґенциї за медзинародни розвой (USAID) и програми Зєдинєних нацийох за розвой (UNDP).

Превозка шветочно придата у ЯКП „Стандард“, хторе з истей програми достало 10 контейнери за одпад.

Як наглашене, помоц дата пре змоцньованє капацитетох локалних самоуправох у хторих змесцени миґранти.

На донациї подзековал предсидатель Општини Предраґ Вукович, котри присуствовал на придаваню донациї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ