До Миклошевцох у шороґльох

автор дюра винаї 9. септембер 2017

„Важни нам кажди школяр и кажде место” – констатоване прешлого пиятку на схадзки Активу наставнїкох руского язика у Новим Садзе, а уж ютредзень, до Миклошевцох нє було хто пойсц. Кед би ше госцовало у Заґребу, вец би ше шицки хпали и ґурали, було би и гнївнїкох.

По наяви у програмки „Миклошевци 2017” требала буц богата културна манифестация. А вец, як ше вше баржей блїжел термин, меняли ше виводзаче и програма. Место КУД „Жатва” з Коцура, котра всботу требала наступац вєдно зоз домашнїм КУД „Йоаким Ґовля”, пришла лєм делеґация за вечеру, а на централну манифестацию внєдзелю пополадню „Поздрав ровнїни”, популарну смотру фолклору, нє пришло анї єдно руске дружтво з Войводини.

„Вечар рускей шпиванки” вицагла Младша шпивацка ґрупа КУД „Дюра Киш” зоз Шиду, котра удатно одшпивала венчик руских шпиванкох.

Пред скоро двасто роками, кед ше Руснаци почали досельовац до Сриму и Славониї, окрем Петровцох и Миклошевцох, нє могли формовац векши заєднїци. Економски причиини их наганяли же би жем куповали там дзе то було найвигоднєйше, часто далєко од своїх найблїзших и свойого роду.

Седемдзешатих рокох прешлого вику млади за роботу одходза до векших индустрийних местох, дзеведзешатих их война розогнала по цалей Горватскей, а у тим вику Европска уния, заш, постава маґнет за шицки можлїви професиї.

Розшатосц вше баржей слаби руски заєднїци, єдноставно, на єдниим месце нєт вельо людзох и дружтва.

Єст ище места дзе жию Руснаци у котрих тлєє ище тото кус националного. Док ше Дюрдьовчанє поносовали на нєможлївосц отвераня руского оддзелєня, то випатрал лєм их проблем, а тераз „мраз” пришол и на Коцур; класа зоз пейцома школярами лєм увод до истого сценария. Ютре, хто зна на кого придзе шор. У Керестуре лєдво отворени два оддзелєня.

Прето ше наисце треба бориц и за каждого школяра и кажде нашо руске место. У малих местох, Пишкуревцох, Раєвим селу… у котрих маме свойо парохиї и церкви, людзе жадни видзиц руски танци и  слухац  шпиванкох, руснацтва вообще.

Алє, и у нїх, як и у Миклошевцох, нєт бутики з найоновшу моду и кафичи зоз хостесами, у нїх можеце найсц госцопримство остатнїх руских ентузиястох котри ище вше тримаю до свойого.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

www.vinaji.net

(Опатрене 104 раз, нєшка 1)