Древа ше посадзи на єшень

автор мар 10. авґуст 2018

Реконструкция центра у Руским Керестуре пошвидко будзе закончена, остали ище лєм дробнїци, як цо то поставиц канти за шмеце и вировнац жем дзе то потребне.

Проєкт финансовала локална самоуправа, понеже єй план же би у шицких населєних местох општини, центер достал нови випатрунок. Подобни реконструкциї уж робени у даєдних местох. Виробок проєкту финансовани зоз буджету Месней заєднїци у виносу од 360 000 динари, а за реконструкцию парку з општинскей каси опредзелєни 5 милиони 302 тисячи 867 динари.

Зренянинске подприємство „Еко ґрадня” розпочала роботи у центру валала 15. юния, а закончени су 2. авґуста. Главне цо поробене то же бетонски дражки виняти, а на їх место поскладани бехатон коцки, тиж ушорене место дзе були вєшенї виняти „смарґльово баґрени” понеже грожели же спадню, а ґу тому їх коренї подзвигли асфалт на дражки доокола. Так центер остал без велького хладку, алє як и обецане, направени нови места за паркиранє крижом, а нє як цо були, же би авта нє завадзали преходнїком по дражки. На истим месце охабени и штири квадрати до котрих предвидзене на єшень посадзиц древка. Дзири котри наменєни же би до нїх були посадзени древа, пририхтани на таки способ же би корень нових древох ишол до глїбини, и же би нє дзвигал дражку.

– Шицко поробене як и заплановане з проєктом, роботи ше одлужели пре дижджовну хвилю котра диктовала темпо. Тераз озда шицки видза же положени нови бехатон коцки, а нє гевти хасновани зоз Кули, як ше приповедало по валалє. Охабени дзири за древка котри буду посадзени на єшень – гварел предсидатель Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, Владимир Олеяр.

СУЧАСНИ ВИПАТРУНОК ПАРКУ

У штред парку поставени коцки векших димензийох, та иста часц здабе на площу, а ту остал и памятнїк погинутим борцом у НОВ, на дражкох поставени коцки менших димензийох, а новонаправени места за паркиранє автох зложени зоз коцочкох котри ше складаю як пузли. Пооправяни шицки стари лавочки у парку, першого дня роботох майстрове порозберали латки зоз лавочкох, та ше з нїма дополнєли лавочки на базену, а на концу кед закончени шицки роботи у парку, на тоти лавочки поставени нови латки.

У парку виняти стари кандалабери котри були поставени пред вецей як двацец роками, а рускокерестурске подприємство „Електормонтажа” було задлужене за поставянє нового лед ошвиценя, котре шпорує електричну енерґию. Дзешка у штредку роботох окончене и менянє водоводней инсталациї котра служи за залїванє трави у парку. Залївни системи у парку були ту, лєм же и их треба заменїц. Но, проблем зоз реконструовану фонтану котра анї того року нє робела, требал би буц ришени нарок.

ФОНТАНА И ДАЛЄЙ СУХА

Нажаль, зоз спомнутим проєктом нє було заплановане и ришованє проблему нєдостатку води у фонтани, понеже проєкт за реконструкцию парку направени скорей як настал тот проблем. Кед поробена реконструкция фонтани, теди студзенка подмирйовала потребне количество води.

То проблем котри би „Руском” могол ришиц за даскельо роботни днї, алє средства з котрих би то мало буц поробене заплановане же би ше положели до финансийного плану Месней заєднїци за наступни рок.

– Накадзи ше витворя финансийни условия, „Руском” будзе робиц на ришованю того проблему, потребне же би зме викопали и инсталовали пластичну цистерна од 2 кубики води, цо подмири потреби фонтани – толковал Иґор Фейди, директор ЯКП „Руском”.

Як дознаваме з Рускому, нєодлуга ше обчекує же сцигню и нови бетонски канти за шмеце, з чим буду закончени роботи котри плановани з тим проєктом, а заєднїцки плани зоз новим зволаньом Совиту Месней заєднїци приоритет за надалєй будзе фабрика води.

(Опатрене 189 раз, нєшка 1)