Друга шанса

автор иван сабадош 13. авґуст 2018

Завод за културу войводянских Руснацох тих дньох розписал „Явну поволанку за софинансованє програмох и проєктох анимированя рускей заєднїци у  штредкох дзе руска заєднїца малочислена”, а хтора будзе тирвац по 12. авґуст. Прецизоване же право участвовац маю здруженя у култури, установи и други правни особи хтори  того року ище нє участвовали у розписанох конкурсох Заводу. Текст тей Явней поволанки обявюєме на бокох Информатору, а мож го превжац и зоз сайту Завода за културу войводянских Руснацох (www.zavod.rs.)

Тот конкурс наисце кратко тирва, алє є нє нєсподзиванє, понеже од скорей було наявене, а и „Руске слово” о тим писало,  же Завод, кед же пренайдзе и  обезпечи додатни пенєж, на даяки способ попробує помогнуц ткв. „малим” руским дружтвом хтори нє участвовали на предходним конкурсу за програми очуваня и пестованя нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци, и за проєкти сучасней уметнїцкей творчосци чия реализация предвидзена у 2018. року. Тиж так, и буджет му досц скромни, кед ше го поровна з тим на предходним конкурсу. Тераз од Националного совиту Руснацох, односно його Одбору за културу обезпечене 100 тисячи динари, цо нє вельо, алє є вшелїяк вецей як нїч.

Предносц же дияпазон конкурсу досц широки – мож кункуровац з рижнима проєктами у обласци култури, музичней култури, театралней творчосци, музично-сценскей, танєчней, подобовей и применєней, видео и мултимедиялней и диґиталней. Ґу тому, програми и проєкти ше можу одношиц и на медзиреґионалне сотруднїцтво и госцованя у иножемстве, як и виглєдованя, очуванє и презентованє сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци котри ше реализує у сотруднїцтве зоз фаховима здруженями и институциями.

Барз добре же  кровни институциї и цела кед слово о рускей култури – Завод, Совит и Одбор, през тот такповесц „повторени” конкурс указали же дзбаю и о тих менших и менєй активних руских дружтвох, и понукли им нову шансу же би достали голєм даяки динар хтори им може олєгчац роботу, бо нєт сумнїву же им кажди динарчок значи. Будзе ище лєпше кед ше спомнути „цильовани” дружтва и одволаю на конкурс, гоч часу єст мало. Но, кед нє иншак, пред нами длуги викенд.

(Опатрене 77 раз, нєшка 1)