Дюра Папуґа предсидатель Рускей матки и у новим мандату

автор мар
1k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР − Всоботу, 24. фебруара, у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре отримана порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ), котра источашнє була и виберанкова, на котрей присуствовали представнїки месних одборох з Керестура, Кули, Коцура и Вербасу, городского з Нового Саду и реґионалного зоз Шиду.

У першей часци Звит о роботи за 2017. року и План роботи за тот рок Рускей матки представел предсидатель Дюра Папуґа, котри назначел же РМ попри своїх стаємних активносцох, того року будзе у фокусу и робота за пририхтованє трецого зашеданя Шветовей ради Руснацох/Русинох/Лемкох, а по розправи о истим планє утвердзене и пририхтованє з иншаким приступом за наиходзаци виберанки за нове зволанє Националного совиту Руснацох.

По Финансийним звиту за 2017. року, приходи РМ були 904 000, а розходи 894 793 динари. Видаванє штирох числох глашнїка „Руснак” и двох додаткох финансовало Министерство за културу и информованє, док за порядну дїялносц, одход на Шветови конґрес РРЛ, „Русин филм фест” у Шидзе и Подобову колонию „Коцур 2018” достати средства по конкурсох з покраїнских секретариятох. Попри тим, розполагали и зоз средствами з НС Руснацох, Општини Кула и даскельо приватних донацийох.

Звити о активносцох у прешлим и планох за тот рок, спред Месного одбору з Руского Керестура винєсла Мария Дорошки, з Кули Владимир Бучко, з коцурского Месного одбору Моника Гарди, з Вербасу Деян Згорянски. Спред Городского одбору з Нового Саду бешедовала Наташа Макаї Мудрох, а з Реґионалного одбору зоз Шиду Саня Тиркайло.

У виберанковей часци Скупштини, за предсидателя знова вигласани Дюра Папуґа, за його заменїка Владимир Бучко, за подпредсидательох Ксения Медєши, Саня Тиркайло и Юлиян Лазор. У новим зволаню Управного одбору РМ буду Славко Пап, Владимир Бучко, Моника Гарди, Деян Загорянски, Наташа Макаї Мудрох, Владо Джуня и Борис Фейди.

Функцию секретара РМ будзе окончовац Мария Дорошки, у составе Надпатраюцого одбору буду Владо Гаргаї, Любица Няради и Янко Голик, док у Редакциийним одбору глашнїка „Руснак” єдина пременка же на место Миломира Шайтоша придзе Михайло Катона.

Прилапене и предкладанє Форума младих РМ же би и представнїки ШФ Русинскей младежи участвовали у роботох комисийох Шветового конґресу РРЛ, цо млади РМ вєдно з Дружтвом младих „Руснак” з Горватскей винєшу на идуцим зашеданю.

Рочна и виберанкова скупштина РМ закончена з догварку же у скорейшим чаше буду орґанизовац ище єдну тематску Скупштину на котрей буду розпатрани общи план и програму роботи РМ, з прилапйованьом можлївих вименкох, же би прицагли вецей членох и симпатизерох, а же би з истим можебуц бул посцигнути и векши успих на наступних виберанкох за нове зволанє НСР.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ