Живот на другим континенту

автор Себастиян Надь 14. новембер 2018

Длугши час сом штудирал о живоце на другим континенту. Як то жиц у жеми дзе ше бешедує по анґлийски? Як то ходзиц до школи хтору ши видзел лєм у филмох? Одвити на тоти и други питаня достал сом кед сом штредком авґуста сцигол до Индияни у Зєдинєних Америцких Державох, прейґ програми черанки будуцих лидерох „Flex”.

Будзем щири, обчековал сом вельку хижу у варошу, хтора блїзко при школи, лєбо при океану. Обчековал сом же ше совершено будзем складац зоз „хост фамелию” и же ме буду водзиц вшадзи дзе пожадам, алє, на мойо розчарованє, жиєм на малей фарми у штред пустари, дзе место океану мам океан кукурици и жита. Гоч ми ше тоти жаданя нє витворели, постоя други ствари пре хтори сом наисце щешлїви. Ту мойо „хост родичи” хтори ме щиро потримую у моїх цильох. Оставам рок, а тераз сом ту лєм два мешаци, алє мам дожица хтори сом у Сербиї нє дожил за цали свой живот.

ШКОЛА

Школа типична, праве як у америцких тинейдж филмох. Мам свой орманчик (хтори нє хаснуєм), вельо товаришох, лєм осем предмети, од хторих пейц виборни. Предмети нє чежки, окрем калкулуса, чия чежкосц на уровню америцких универзитетох. Попри тим, вибрал сом и програмованє, дзе правиме програми за Виндовс у C# язику. Шлїдуюцого семестра доставам нови предмет, пре хтори сом барз возбудзени, а то Rhytm Masters на хторим ше шпива, танцує, ґлуми и путує по варошох у Америки. Понеже ше моя школа находзи у Витленду, хтори оддалєни дзешец минути од Френклину, дзе я жиєм, до школи путуєм на жовтим школским автобусу. Кажди дзень после школи ходзим на тренинґи бежаня, хтори тирваю два годзини, а каждей соботи цали тим идзе на обегованя, дзе вше участвую коло дзешец школи. Гоч сом нє найшвидши у тиму, уживам бешедовац з другима людзми зоз хторима бежим.    

МУЗИКА

Цо ше дотика музики, хтора состойна часц мойого живота, затераз сом наступал на єшеньским фестивалу у Френклину зоз пейцома шпиванками, у провадзеню товариша на удерним инструменту кайону. Мам пар проєкти на хторих робим, а хтори вязани за музику, и повем лєм же сом барз возбудзени. Бул сом на концерту Taylor Swift, Charli XCX и Camili Cabello и нє паметам чи сом ше даґдзе лєпше препровадзел. Йойчал сом и скакал як шалєни, танцовал з людзми хторих нє познам и то шицко док сом слухал свою облюбену музику. Можебуц думаце же превершуєм, алє сом НАИСЦЕ уживал у тих пар годзинох.

МЕНТАЛИТЕТ

Американци наисце добри людзе. Кед ше шейтам по улїци, ту вше дахто хто ше ми опита як сом, лєбо ми лєм пожада добри дзень, гоч их и нє познам. Мойо товарише барз позитивни и вредни людзе. Скоро шицки дзеци зоз штреднєй школи маю даяку роботу за хтору су плацени. Велї мойо товарише робя у ресторанох швидкого єдзеня, прето сом обачел же векшина наисце зна ценїц тото цо достанє од родичох, прето же знаю як то чежко заробиц.

РОЗЛИКИ

Як цо и обчековац, єст их превельо. Даєдни ствари хтори ми прицагли увагу то же мож видзиц 16-рочних хтори гоня авто. Гей, у Америки мож достац дозволу на 16,5 роки и нє, я ю нє можем достац, бо сом школяр на черанки. Американцом (хторих я упознал) барз значна фамелия. Моя „хост фамелия” и я уж були на даскелїх фамелийних случованьох, дзе сом обачел же нїхто нє на телефону и шицки бешедую медзи собу, цо наисце крашнє. Тиж так, и церква важни аспект їх живота. Скоро каждей нєдзелї ходзиме до церкви и можем повесц же кед бим ше одразу нашол у церкви, а кед бим нє знал дзе сом, нїґда бим нє потрафел же сом праве там. У америцких церквох шпива бенд, вшелїяки писнї, хтори, нормално, християнского характеру, людзе танцую и шпиваю, бешедую и дружа ше. У церкви тиж так вше мож волонтирац и правиц колачи, пораїц, лєбо грац у бенду, як цо праве я робим.

Наисце ми хибя товарише и фамелия у Сербиї и аж тераз видзим як то чежко остац без людзох хторих любим, алє ту моя „хост фамелия” и товарише пре хторих ше будзе тиж так чежко врациц дому. Обачуєм як еволуирам и то ше ми пачи, одкривам ствари хтори сом нє знал же постоя и кажди дзень учим дацо нове, а то, щиро, єдина ствар хтора ми требала – пременка.  

(Опатрене 641 раз, нєшка 1)