За инвестициї у Покраїни 400 милиони динари

автор ртв/ядю
762 Опатрене

НОВИ САД – Розвойни фонд АП Войводини поволал шицких заинтересованих поднїмательох же би ше приявели на конкурс за длугорочни кредити за инвестицийни укладаня.

Вкупни фонд 400 милиони динари, а конкурс тирва покля ше средства нє потроша.

Основни циль даваня кредитох Розвойного фонда АПВ обезпечованє финансийох у цилю твореня условийох за интензивованє продукциї, дзвиганя уровню ефикасносци и конкурентносци, як и обезпечованє роботи. Кредити буду одобрени у сумох од 500 тисячи по 100 милиони динари, з роком одплацованя по 7 роки и ґрейс периодом од 24 мешаци. Рочна камата будзе ше рушац од 1 по 3 одсто.

Деталї и конкурсу мож найсц на интернет боку Розвойного фонду Войводини www.rfapv.rs.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ