За нєшка заказана схадзка СО Кула

автор мар
785 Опатрене

КУЛА − Дзеветнаста схадзка Скупштини општини (СО) Кула будзе отримана нєшка на 10 годзин, у велькей сали СО, а то перша схадзка з котру будзе предшедовац Тат’яна Квасни, после схадзки на котрей є вибрана за предсидательку локалного парламенту.

На дньовим шоре будзе потвердзованє одборнїцких мандатох и предклад Одлуки о максималним числу занятих на нєодредзени час у систему локалней самоуправи за 2017. рок. Будзе розправяне о снованю заєднїцкого ЯКП „Пречисцовач Вербас − Кула” Вербас, та и о менованю окончователя длужносци директора и його надпатраюцого одбору.

Пред одборнїкаме будзе и предклад Одлуки о прилапйованю рочного ликвидацийного звиту за ЯП „Завод за вибудов”. Буду розпатрани Звити о дїлованю явних комуналниих подприємствох котрим Општина снователь, як и предклади ришеньох їх надпатраюцих одборох о розподзельованю добитку за 2017. рок, медзи котрима и ЯКП „Руском” з Руского Керестура.

Попри тим, одборнїки буду гласац и о предкладзе Одлуки о запровадзеним конкурсу за директора ЯКП „Роботнїк” зоз Сивцу и о Звиту о роботи Центру за социялну роботу за 2017. рок.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ