За фодбал важне мац шерцо

автор апал
1k Опатрене

Фодбалски клуб „Бачка” оформени 1921. року кед тедишнї школяр штвартей класи ґимназиї Яша Баков принєсол першу фодбалску лабду до Дюрдьова. У клубу бавел на позицийох ґолмана, бека и кридла. Фодбал ше бавело по 1923. рок зоз клубами хтори теди исновали по околних местох, а теди клуб и формално реґистровани. Фодбал ше у Дюрдьове вше добре бавело, було добрих бавячох хтори на своїм терену вредно тренирали и по квалитету були лєпши од вельо моцнєйших клубох.

Под час Другей шветовей войни, пише у аналох Клуба, бавели змаганє зоз єдним мадярским клубом хтори бавел у їх першей лиґи и победзели зоз резултатом 4:0. За екипу теди бавел Мирослав Сендерак, хтори вибрани до селекциї Нового Саду дзе бавел зоз леґендарним Вуядином Бошковим.

Дюрдьовска Бачка може ше похвалїц зоз велїма менами хтори дакеди бранєли клубски фарби, а то: Бранислав Чепски, Силвестер Виславски, Владимир Врбашки, а свойо перши фодбалски крочаї на терену у Дюрдьове направел и вельки Силвестер Такач. Познєйше ше по своїм квалитету видвоєли: Дьордє Чурчич, Иван Холошняї, Миломир Савичевич, Небойша Ружич…

ЗЛАТНА ҐЕНЕРАЦИЯ

Длуга история ФК „Бачка”, як и история шицких других фодбалских клубох, призначела добри и подли часи. Алє, ґенерация 1949–50. року вшелїяк останє запаметана як єдна з найлєпших.

– Фодбал сом почал бавиц ище док сом бул школяр основней школи у Дюрдьове. Теди учитель у Дюрдьове бул Яким Олеяр. Бул вельки педаґоґ и знал з дзецми, та у мнє препознал мойо фодбалски схопносци. Теди сом мал дванац роки и бул сом порядни член школскей фодбалскей реперезентациї – гварел Мирослав Провчи.

Учитель Олеяр пошвидко пошол службовац до Нового Саду, а любов ґу фодбалу при шицких тедишнїх його школярох остала. Нє бавело ше як док вон бул у дюрдьовскей школи, алє ше хлапци у валалє сами орґанизовали и бавели медзи собу.

– Почали зме орґанизовац мали турнири у Дюрдьове. Кажда часц валалу мала свою екипу. Екипу мали хлапци на Белей бари, Котю, Девеню. Часто зме бавели медзи собу и так на тот способ отримовали нашу любов ґу фодбалу. Було вельо добрих бавячох, насампрдз то були: Неца Колбас, Боїца Добросавлєв, Микола Гарди … Я и Гарди бавели вєдно, Неца бавел за Коть, а Баїца за Девень. Мушим повесц же  шицки хторих сом спомнул були талантовани и добре бавели. Кед сом закончел школу мнє волали бавиц фодбал до Нового Саду, алє мойо родичи нє мали пенєжи послац ме. Достал сом роботу у дюрдьовскей Задруґи, та сом и далєй остал бавиц у валалє – гварел Мирослав Провчи.

Теди Драґа Римски и Стеван Влаянков, хтори бул предсидатель ФК „Бачка”, и позберали шицких младших хлапцох хтори знали бавиц фодбал, оформели екипу хтора одбавела свойо перше змаганє, приятельске, зоз екипу сушедного Жаблю. У першей екипи теди стандардни були Мирослав Провчи и Баїца Добросавлєв.

Боїца Добросавлєв, Миле Шовлянски и Мирослав Провчи

Боїца Добросавлєв, Миле Шовлянски и Мирослав Провчи

– То бул час кед ше оформйовала екипа хтора, верим, будзе мац свойо место у историї клуба як єдна з найлєпших. Тото перше змаганє зме страцели зоз 14:1, а єдини ґол за Бачку дал я, зоз пеналу. Реванш змаганє зме бавели на нашим терену хторе зме тиж страцели, алє нє так як перше. Резултат бул 5:2, а тоти два ґоли заш дал я. Мушим надпомнуц же сом вше бавел у нападу на позицийох лївого кридла и галфа – здогаднул ше Мирослав Провчи.

Од 1965. року ФК „Бачка” бавела у Подручней лиґи Нови Сад. Була то блїщаца ґенерация дюрдьовских фобалерох. У першенствених змаганьох нє старцели анї єдно змаганє и освоєли максималне число бодох и прешвечлїво були перши на таблїчки. То була моцна лиґа теди, а могло би повесц же є и нєшка.

У нєй бавели ФК „ТСК” зоз Темерину, ФК „Србобран”, ФК „Желєзничар” зоз Нового Саду, екипи зоз Ковилю и Чуроґу… Тот успих екипу одведол до висшого ранґу змаганя.

ФОДБАЛ ШЕ БАВИ ЗОЗ ШЕРЦОМ

Фодбал теди у Дюрдьове бул барз популарни. Насампредз прето же фодбалере призначели вельки успих на змаганьох, а тиж так и прето же нє було вельо можлївосци же би ше тренирало даєден други спорт. Так повесц, бул єдини.

О рок-два познєйше у клубу оформена екипа подростку. У екипи були: Мирослав Чакан, Яким Саламун, Дьордє Ґруїч, Дюра Виславски, Славо Молнар, Мирко Сабадош, Каменко Ружич и ище двоме браца Сабадошово. До першого тиму теди ше врацели двоме одлични фодбалере – Пая Костич и Дьордє Боґданов.

– Ми фодбал бавели зоз шерца. Прето же зме любели тот спорт. Нєшка то дакус иншак, односно вецей ше бави пре интерес. Верим же то так було и у других клубох. Змаганя яки зме бавели могло прировнац зоз змаганями хтори бавя вельки клуби у Нємецкей. За нас нє було страцени змаганя и бавело ше шицки дзеведзешат минути. Паметам велї добри змаганя хтори зме ришовали, так повесц, на самим концу. То так було кед зме бавели дерби змаганє лиґи зоз екипу ФК „Динамо” зоз Будисави. По 87. минути резултат бул 0:0. Теди судия досудзел пенал за Бачку. Порадзене було да я биєм пенал. Нєозбильно сом рушел биц пенал цо обачел и ґолман Динама и одбранєл. Но, з оглядом же скорей рушел зоз ґол-смушки, пенал повторени. Тераз пенал бил Мушицки и премахнул цали ґол. По конєц змаганя остало ище три минути кед Иван Сомборски зоз 25 метерох дал фантастични ґол. Евро-ґол мож повесц. Конєчно у остатнєй минути Дицков дава ище єден ґол, так же Бачка дому пошла зоз двома бодами и нєвироятну побиду – здогадує ше Мирослав Провчи.

Друге змаганє хторе Мирослав памета то було приятельске змаганє зоз тедишню одличну екипу зоз першей лиґи ОФК „Беоґрад”. Змаганє одбавене у рамикох пририхтованьох хторе беоґрадска екипа мала у Ади. Теди у екипи бавели славни фодбалски мена як цо: Петкович, Степанович, Борота… Резултат бул 2:1 за ОФК „Беоґрад”, а тот єден ґол дал Мирослав зоз пеналу. Звладал велького ґоламан Бороту.

– То бул час кед ше фодбал бавел, иншак як нєшка. Шицки зме ше максимално закладал, були зме добри пайташе и часто зме ше сходзели прекоментаровац одбавене змаганє. Звичайно зме ше сходзели у познатей дюрдьовскей карчми „Клиза”. Ту зме ше и догваряли як будземе бавиц идуце змаганє. Успих тей ґенерациї у велькей мири посцигнути праве тому товаришству и одношеню ґу фодбалу – надпомнул Мирослав Провчи.

Од часу кед бавел Мирослав Провчи за дюрдьовску Бачку прешло вецей як пейдзешат роки. Велї ґенерациї прешли през лавку ФК „Бачка”, алє анї єдна нє досягла успих хтори призначела екипа зоз 1965. року.

Нєшак ФК „Бачка 1923” призначує солидни резултати у Подручней лиґи Нови Сад. Єшеньску часц першенства закончели у горнєй часци таблїчки (на 6. месце). Першопласована екипа ФК „Борац” зоз Шайкашу прешвечлїво опрез другопласованей екипи. Як цо дакеди Мирослав Провчи зоз своїма товаришами у екипи Бачкей були далєкого 1965. року. По конєц ярнєй часци дюрдьовчанє можу раховац же буду на истей позициї на таблїчки як и тераз. Вельки успих можебуц же повторя идуцого року, лєбо то посцигнє даєдна друга ґенерация дюрдьовских фодбалерох.

39 Mirko Provci Fodbal

Найлєпша екипа ФК „Бачка” у историї клуба

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ