Звекшанє плацох у образованю за 15 одсто

автор бета/мар  фото маф
653 Опатрене

БЕОҐРАД – Министер просвити Младен Шарчевич соглашел ше з предлогом трох репрезентативних синикатох образованя же би плаци у образованю були звекшани за 15 одсто и гварел же перша часц звекшаня будзе у юнию 2017, а друга часц у штвартим кварталу 2017. року, гварели зоз синдикатох.

У вияви Синдикату образованя Сербиї, Синдикату роботнїкох у просвити Сербиї и Синдикату „Нєзависносц” наводзи ше же на схадзки з министром 28. марца догварене же цо швидше треба злєпшац материялни стан занятих у образованю з другим, трецим и штвартим ступньом фаховей приготовки, аж по тирваце ришенє їх материялного стану през звекшанє коефициєнту, лєбо цени роботи.

Додава ше же синдикати глєдали звекшанє од 15 одсто, з чим би штредня плаца у образованю була дацо менєй як штредня у Сербиї, та по уводзенє єдинственей цени роботи за шицких занятих у будуцей системи платних класох.

– Министер ше соглашел з нашим предлогом, и наглашел же перша часц звекшаня будзе витворена у юнию, а друга часц у штвартим кварталє того року – виявели представителє синдикатох у образованю.

Тиж виндикати виявели же нєпоштредна причина за звекшанє плацох нєвигодни материялни стан занятих у образованю – штредня плаца шицких занятих у Сербиї виплацена у фебруаре 2017. року виноши 46 990 динари, а у образованю 42 146 динари, цо наисце мало, маюци у оглядзе же у образованю заняти вецей як 80 одсто з високу фахову приготовку.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ