Зочованє инспекцийох и еколоґох

автор але
1.9k Опатрене

Еколоґийни рух Вербас орґанизовал Округли стол на тему „Зоз партнерством ґу лєпшому надпатраню животного стредку” на хтори поволани представнїки цивилного сектору, явних установох и орґанох власци же би ше евидентовдани проблеми конєчно почали ришовац.

Округли стол на тему „Зоз партнерством ґу лєпшому надпатраню животного стредку”, котри прешлого штвартку орґанизовал Екологийни рух Вербас у Велькей сали општини Вербас, мал циль же би ше злєпшало сотруднїцтво и медзи представнїками инспекцийох и надпатраюцих орґанох, односно активних гражданох хтори приявюю заґадзеня животного стредку. На сход ше одволали представнїки цивилного сектору, нєвладово орґанизациї, гражданє, школярски парламент СФШ „4. юлий” з єдного боку, и представнїки покраїнскей водовей инспекциї, инжинєре зоз ЯП „Води Войводини”, представнїки локалних инспекцийох, полициї и ище даскелї институциї општинскей управи. Нажаль, покраїнска Инспекция за защиту животного стредку, Основни суд у Вербаше и Основне явне тужительство, тоти хтори требали одвитовац на найвецей питаня – нє зявели ше. Так, и главни питаня коло заґадзованя беґелю з боку єдного зоз ґиґантох вербаскей индустриї, остали без одвитох.

ГРАЖДАНЄ МУША БУЦ АКТИВНЄЙШИ

Орґанизатор сходу, Ратко Дюрдєвац хтори и предсидатель Еколоґийного руху Вербас, гвари же, заш лєм, муша буц задовольни зоз дакеди покус оштру, алє активну и орґанизовану дискусию хтора пановала на схадзки.

– Даєдни питаня зме порушали, гражданє похопели же муша баржей активирац и особнє и писмено приявйовац еколоґийни заґадзованя, алє и сами давац добри приклад. Инспекциї винєсли же прецо су дакеди нє длужни одреаґовац на прияву, а то и потвердзує общи упечаток же им найважнєйше же би ше проблем санировало, яґод же би ше виновнїка чкоди покарало. Раз приявене заґадзованє вецей нїхто нє контролує у судству, нїхто нє ма информациї покля ше сцигло зоз процедуру и то найгорше од шицкого. Покля нє возпоставиме правилну систему за каранє заґадзовачох, по тамаль их будземе мац вше вецей – визначел Дюрдєвац.

ПОТРЕБНИ ФАХОВИ И СОВИСНИ ИНСПЕКЦИЇ

Општини Вербас як єдней зоз найзаґадзенших пре иснованє заґадзеного Велького Бачкого Каналу найбаржей потребни фахово и совисни инспекцийни служби и добра комуникация зоз гражданами хтори приявюю чкоди. Общи упечаток после сходу же на локалним уровню тот диялоґ функционує, алє накадзи ше до того умишаю фактори звонка општини, добре сотруднїцтво ше застановює. Тото була єдна зоз нагодох же би ше тоти одношеня злєпшало, алє без векшого успиху.

Єдини хто у мено державного апарату сцел дац вияву бул предсидатель општини Вербас Милан Ґлушац, хтори зоз свойого угла потолковал стан у хторим ше општина тераз находзи.

– Думам же гражданє досц освидомени же як треба третирац заґадзовачох и же су упознати зоз тим як и на хтори способ ше општина може уключиц до ришованя найвекшого еколоґийного проблему у Вербаше. Остатнї рок досц активно робиме на закончованю Централного пречисцовача за одрутни води, а тераз ше, попри линиї води закончує и линия мулю. У городзе Вербас закончене 95 одсто канализацийней мрежи, хибя нам ище коло 40 одсто валалскей мрежи и накадзи тото поробиме, цала мрежа ше приключи на ЦПЗОВ, вєдно зоз канализацийну мрежу зоз Кули. Аж теди, кед зопреме заґадзованє, можеме почац чисциц беґель – гварел Ґлушац.

Гоч ситуация за гражданох општини Вербас и далєй барз чежка и нєвигодна, випатра же ше ствари порушали зоз мертвей точки, а уж була остатня хвилька за тото. На драги ґу Европскей униї шлїдза нам поглавя 23 – правосудна система, и поглавє 27 – животни стредок. Праве тоти два ствари точка коло хторей ше круци и найвекша чарна точка Европи – заґадзени Вельки Бачки Канал.

ОБЄДИНЄНА ИНСПЕКЦИЙНА КОНТРОЛА

Окреме значна информация за шицких гражданох то же од нєдавна иснує обєдинєна инспекцийна контрола цо значи же нє муша знац хто компетентни за одредзени проблем, бо инспекциї и надпатраюци орґани медзи собу подзеля овласценя.

Добра комуникация медзи гражданами и инспекцийнима службами перши крочай за удатну роботу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ