Ище нє утвердзена програма преслави Дня Руснацох

автор ядю
874 Опатрене

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера, 25. септембра, отримана друга схадзка Орґанизацийного одбору за пририхтованє Националного швета Руснацох у Войводини, котре будзе у Руским Керестуре на соботу, 19. януара 2019. року.

На схадзки присуствовали шицки члени Орґанизацийного одбору на чолє зоз предсидательку Олену Планчак Сакач, а кажде з нїх у поради о програмних змистох дал свойо предкладанє. Звекшого ше бешедовало о пожнєню з одредзованьом места отримованя преслави, прецо Дом култури Руски Керестур, як домашнї, нє могол на час конкурованц за средства при компетентних орґанох, а простор у хторим би требало дочекац госцох нє на репрезентативним уровню, о чим бешедовал директор Дома култури Йоаким Рац Мими. Директорка Заводу за културу ВР Анамария Ранкович визначела же на схадзки зоз чолнїками Општини Кула указана добра дзека помогнуц у орґанизациї преслави,  алє зоз укладаньом до тирвацих вредносцох лєбо до ришованя системских проблемох, цо вшелїяк допомогнє же би Националне швето Руснацох було достоїнствено означене.

Програмски змисти преслави ище вше нєзаокружени, алє у фокусу вшелїяк же будзе 100-рочнїца снованя РНПД-а. Ґу тому, предложене же би вистава з тей нагоди мала два цалосци – єдну котра ше одноши на вирски живот Руснацох, самого Керестура и Катедралней церкви дзе би требали буц виложени портрети руских священїкох и владикох, а у другей часци би були представени малюнки подобових уметнїкох котри участвовали на подобових колонийох, а на котрих представени керестурски автентични мотиви.

У музичней часци буду облапени шицки музични вирази, од класичного по народни, а мали би участвовац шпиваче з вецей местох, як и оркестер котри, як и на потерашнїх преславох, пририхта окремну точку.

Шлїдуюца схадзка Орґанизацийного одбору, у котрим члени Aгнета Тимко Мудри, Олґа Карлаварис, Мирослав Пап, Таня Арва Планчак, Ивана Дудаш, Ґабриєла Саянкович, Йоаким Рац Мими и Анамария Ранкович, будзе отримана по конєц октобра.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ